Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-Limburg

Sinds 01-01-2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. Conform deze wet zijn een aantal instellingen binnen Zuid-Limburg een samenwerking aangegaan betreffende de afhandeling van klachten.

Verplichte zorg

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (ingaande per 01-01-2020) en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-Limburg. Zie ook onderstaande klachtenregeling.

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht over verplichte zorg kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon.

Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-Limburg

Postbus 4436,
6401 CX Heerlen
T 088 506 6298 of via e-mail

U kunt uw klacht indienen door onderstaand klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar bovenstaand corresponentieadres.
Wilt u een klacht namens iemand die verplichte zorg ontvangt bij Mondriaan indienen? U dient dan naast het klachtenformulier ook de toestemmingverklaring ingevuld en getekend mee te sturen.  

Download