Preventie

Heb je vragen over alcohol en drugs? Maak je je zorgen over jezelf of over een ander? Heb je een ouder die psychisch ziek is of een verslaving heeft? Vind je de omgang met leeftijdsgenoten moeilijk? De preventiemedewerkers van Mondriaan helpen je graag te voorkomen dat deze situaties tot problemen uitgroeien en bieden preventie in de vorm van cursussen, (zelfhulp)traininingen en voorlichting.

Online zelfhulptrainingen Overzicht online zelfhulptrainingen

Mondriaan biedt verschillende online zelfhulptrainingen op het gebied van stress, slecht slapen, piekeren, somberheid, alcoholgebruik en mantelzorg. Deze zijn voor iedereen gratis beschikbaar.

Voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen, die één of meer kinderen hebben in de leeftijd van 1 tot 18 jaar is er ook de online groepscursus KopopOuders. Deze cursus is ontwikkeld door het Trimbos instituut en wordt o.a. uitgevoerd i.s.m. Mondriaan

Verslavingspreventie

Bij de afdeling verslavingspreventie van Mondriaan kun je terecht voor alles wat je wil weten over alcohol, andere drugs en gokken. Er worden cursussen, trainingen en voorlichtingen gegeven aan jongeren, volwassenen, beleidsmakers en professionals.

Kinderen en Jeugdigen

Bij de preventieafdeling Kinderen en Jeugdigen kun je terecht als je niet lekker in je vel zit. Iedereen heeft daar wel eens last van, maar door er over te praten en met andere activiteiten, alleen of in een groep, krijg je hulp om een oplossing te vinden en anders met je zorgen om te gaan.

Ouderen

Veel ouderen kampen met gevoelens van angst of depressie. Ongeveer een derde van de mensen ouder dan 55 jaar, die bij de huisarts komt, heeft hier last van. Mondriaan Ouderen biedt mensen vanaf 55 jaar de mogelijkheid meer grip te krijgen op deze gevoelens door de preventiecursussen 'In de put, uit de put' en 'Angst de baas'

In de cursussen krijgt u handvatten die u helpen om moeilijke situaties onder ogen te zien, zonder dat emoties en gepieker uw leven overheersen. U leert hoe narigheid uit het verleden u in het dagelijks leven niet meer hindert, waardoor u weer sterker kunt vertrouwen op uzelf.

Training Mental Health First Aid (MHFA)

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus waar je leert eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. In de training krijg je informatie over psychische klachten. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Je leert ook hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisissituatie verkeert.