Preventie

Gezond zijn vinden we ontzettend belangrijk. Dat geldt ook voor onze geestelijke gezondheid. Het heeft invloed op hoe we ons voelen. Soms zit het even tegen. Dan kan wat ondersteuning helpen om gezond te blijven.

Een jongere die steeds meer blowt. Ouders die zich zorgen maken om hun drinkende puber. Een zoon of dochter die erg opziet tegen de overstap naar de middelbare school. Een kind dat thuis middelenmisbruik meemaakt of een ouder heeft die kampt met psychische problemen. Of u merkt dat u zelf steeds vaker een glaasje drinkt. Of u wilt graag iets doen voor uw  buurman, die zich de laatste tijd steeds vaker lijkt terug te trekken in zijn huis. Bij dergelijke situaties, kunt u contact leggen met de preventiewerker van Mondriaan.

Vanuit onze expertise op het gebied van geestelijke gezondheid, genotmiddelen en verslaving helpen wij u graag te voorkomen dat deze situaties tot problemen uitgroeien en bieden we preventie in de vorm van cursussen, (zelfhulp)trainingen en voorlichting.

Middelengebruik

Bij Preventie van Mondriaan kunt u terecht voor alles wat u wil weten over alcohol, andere drugs en gokken. Er worden cursussen, trainingen en voorlichtingen gegeven aan jongeren, volwassenen, beleidsmakers en professionals.

Geestelijke gezondheid kinderen en jeugdigen

Ook als je al kind of jongere niet lekker in je vel zit kun je terecht bij Preventie van Mondriaan. Iedereen heeft daar wel eens last van, maar door er over te praten en met andere activiteiten, alleen of in een groep, krijg je hulp om een oplossing te vinden en anders met je zorgen om te gaan. Lees hier meer.

Geestelijke gezondheid ouderen

Veel ouderen kampen met gevoelens van angst of depressie. Ongeveer een derde van de mensen ouder dan 55 jaar, die bij de huisarts komt, heeft hier last van. Mondriaan biedt mensen vanaf 55 jaar met de preventiecursussen 'in de put, uit de put' en 'Angst de Baas' de mogelijkheid meer grip te krijgen op deze gevoelens.

Geestelijke gezondheid in uw omgeving: MHFA

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus waar u leert eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. In de training krijgt u informatie over psychische klachten. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. U leert ook hoe u kunt handelen wanneer iemand in een crisissituatie verkeert.

Online zelfhulptrainingen

Mondriaan biedt ook verschillende online zelfhulptrainingen op het gebied van stress, slecht slapen, piekeren, somberheid, alcoholgebruik en mantelzorg. Deze zijn voor iedereen gratis beschikbaar.

Voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen, die één of meer kinderen hebben in de leeftijd van 1 tot 18 jaar is er ook de online groepscursus KopopOuders. Deze cursus is ontwikkeld door het Trimbos instituut en wordt o.a. uitgevoerd i.s.m. Mondriaan.