Cliëntenraad

Omdat het belangrijk is dat mensen die zorg ontvangen bij Mondriaan ook meedenken en meepraten over de aard en de kwaliteit van de zorg binnen Mondriaan behartigt de cliëntenraad van Mondriaan hun belangen.

De cliëntenraad is er voor iedereen die zorg ontvangt van Mondriaan en bestaat uit patiënten en ex-patiënten van Mondriaan die mee willen denken en praten over allerlei zorginhoudelijke onderwerpen en die op willen komen voor de gemeenschappelijke belangen. Zo adviseert zij Raad van Bestuur en medewerkers van Mondriaan over onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn en organiseert zij informatiebijeenkomsten en thema- en werkgroepen. Ook bewaakt zij de kwaliteit van zorg en werkt ze mee aan projecten en onderzoeken. Daarnaast volgt de cliëntenraad regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg en houdt zij contact met andere belangenorganisaties. 

De cliëntenraad wil voortdurend in contact blijven met haar leden en de organisatie. Daarom bezoekt zij regelmatig de locaties van Mondriaan en gaat ze in gesprek met patiënten die (tijdelijk) verblijven op de beschermde woonvormen en klinische afdelingen. Ook wanneer u ambulant in behandeling bent gaat de cliëntenraad graag met u in gesprek. Zij biedt een luisterend oor voor uw wensen en mening en vertaalt die naar voorstellen voor beleid of aanpassingen binnen de zorg. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en heeft daarin een adviserende rol. 

Themagroepen 

De cliëntenraad bespreekt uitgebreid bepaalde thema’s in hun themagroepen:

  • Kliniek
  • Specialistische zorg
  • Wijkgerichte Zorg
  • Ernstige Psychische Aandoeningen
  • Zorg, kwaliteit en veiligheid

Hoe kunt u ons bereiken of u aanmelden bij de cliëntenraad?

Bent u iemand die graag meedenkt en positief kritisch kan kijken naar de ontwikkelingen binnen de zorg? Bent u iemand die zich graag inzet voor anderen? Meldt u dan aan bij de cliëntenraad.

Cliëntenraad Mondriaan
Postbus 4436 6401 CX Heerlen T 088 506 62 99
M 06 81 48 04 92
E clientenraad@mondriaan.eu   
Voor informatie, advies en ondersteuning

Naast de medezeggenschap voor patiënten is er voor familie een familieraad.

Download