Cliëntenraden

Bij Mondriaan staan cliënten en hun mening centraal, daarom bieden wij zoveel mogelijk zorg vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Het is belangrijk om te weten wat er onder cliënten leeft. Daarom zijn er per zorgbedrijf Cliëntenraden aangesteld.

De Cliëntenraden zijn zelfstandig functionerende raden, die de Raad van Bestuur en de directie van de zorgbedrijven van Mondriaan - gevraagd en ongevraagd - adviseren over onderwerpen die de kwaliteit van de zorg betreffen. Schematische weergave van de cliëntenmedezeggenschap binnen Mondriaan

Mondriaan heeft een:

De cliëntenraden werken met overkoepelende themagroepen. 
Naast de medezeggenschap voor patiënten is er voor familie een Familieraad.

 

Wilt u ook richting geven aan de zorg bij Mondriaan?

Uw ervaringen zijn van groot belang. U kunt kiezen voor een thema dat bij u past. Dit zijn onze themagroepen:

  • Veiligheid en bejegening
  • Kwaliteit van zorg
  • Kliniek
  • Specialistische zorg
  • Communicatie
  • Ernstige Psychische Aandoeningen
  • Wijkgerichte Zorg/F-ACT 
  • Zorginkoop
  • Klankbordgroep EHealth

Kom eens praten over de mogelijkheden! U kunt de clientenraad bereiken op T 088 – 506 6299 / 06 81480492 of via e-mail


Download