Preventie bij verslaving

Mogelijk heeft u vragen over de gewenste en ongewenste effecten of risico’s bij langdurig gebruik van alcohol en/of drugs. Misschien wilt u graag uw gebruik opnieuw onder controle krijgen.

De afdeling Preventie van Mondriaan kan u daar mogelijk bij helpen. Ze zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot alcohol, andere drugs en gokken. Doel is het voorkomen van risicovol gebruik van alcohol, drugs en gokken.

Preventie verzorgt diverse cursussen, trainingen en voorlichtingen en neemt deel aan of coördineert diverse projecten. Zowel voor jongeren, volwassenen en ouderen, als voor beleidsmakers en professionals.

 


  

Doel van de landelijke campagne NIX18 is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. In de Drank- en Horecawet en de Tabakswet is vastgelegd dat aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak mag worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station).

Aanvullend aan deze sociale normcampagne richt Preventie van Mondriaan zich met voorlichtingsactiviteiten op opvoeders, schenkers en jongeren. Samen met de GGD worden de gemeentes ondersteund met beleidsadvies. Dit regionale project 'Jeugd, Alcohol & Omgeving' wordt gesteund door de Provincie Limburg.

Indien u vragen heeft aan Preventie kunt u mailen naar 

Lees meer