Hoe kunnen wij u helpen bij PTSS?

Mondriaan biedt behandeling vanuit de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Uw huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is voor u.

Generalistische basis ggz

De generalistische basis ggz van Mondriaan richt zich op volwassenen met lichte tot matig ernstige angstklachten en voor patiënten met chronische problematiek die voldoende stabiel zijn. De generalistische basis ggz biedt ambulante en digitale behandeling bij PTSS. Ook kan vaktherapie ingezet worden.

Specialistische ggz

Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via het Academisch Angstcentrum (AAC) waar u als volwassene terecht kunt als er sprake is van complexe problematiek, ernstigere vormen van angst- en traumaklachten en langdurige klachten waar meer intensieve behandeling voor nodig is. Het Academisch Angstcentrum is een in 1979 opgericht expertisecentrum. De samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en Mondriaan is gericht op onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma. Het Academisch Angstcentrum maakt deel uit van het PsyQ-netwerk. Naast angst-, dwang- en traumaklachten behandelt het AAC ook personen die kampen met hypochondrie en Gilles de la Tourette. Ook voert het AAC op verzoek second opinions uit.

Afhankelijk van de ernst van uw klachten en uw mogelijkheden kunt u zowel in ambulante als in deeltijd en klinische vorm behandeling krijgen bij Mondriaan. Ook beschikt het AAC over een aantal E-health modules, voor zowel de angststoornissen als voor diverse psychische klachten die kunnen samenhangen met angststoornissen, zoals de neiging tot piekeren, verslaving en slaapklachten.

Als u last heeft van verslaving als gevolg van een PTSS biedt Mondriaan Volwassenen ook een gespecialiseerde behandeling gericht op zowel uw verslaving als de PTSS.

Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijke behandelingen, bij de basis ggz en de specialistische ggz (het Academisch Angstcentrum), die uw behandelaar in kan zetten naast de inzet van PIT-zorg en vaktherapieën.