Onderzoek en onderwijs

Het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen heeft een eigen onderzoekslijn met leerstoel ‘klinische ouderenpsychologie’ aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit is de katalysator voor onderzoek op het gebied van patiëntgebonden onderzoek naar de diagnostiek, behandeling en omgang van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

Het relatief jonge wetenschappelijke aandachtsgebied van ouderenpsychiatrie en klinische ouderenpsychologie vraagt om meer evidence-based interventies om ouderen met persoonlijkheidsstoornissen een optimale behandeling te kunnen bieden. 
Naast onze eigen wetenschappelijke studies stimuleren we nieuwe onderzoeksinitiatieven in Nederland en België! We denken graag mee.

Onderwijs op maat

Het Topklinisch centrum verzorgt ook onderwijs op maat voor zorgprofessionals. Daarnaast zijn we actief binnen het (post)academisch onderwijs, onder andere bij de opleidingen tot verpleegkundig specialist, ouderenpsychiater, klinisch geriater, huisarts en gezondheidszorgpsycholoog. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op.

Relevante wetenschappelijke publicaties

Downloads

Terug naar de hoofdpagina