Nieuws & in de pers

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Mondriaan.

Tweede PsyQ-vestiging in Maastricht | Resultaat van intensievere samenwerking MET ggz en Mondriaan 19 september 2019

Vanaf 1 oktober 2019 gaat MET ggz in Maastricht de huidige specialistische zorg voor volwassenen aanbieden onder de naam MET ggz PsyQ Maastricht. Mondriaan biedt in Maastricht reeds specialistische ggz-behandelingen onder de noemer van PsyQ aan. De opening van een tweede PsyQ‑vestiging in Maastricht biedt kansen voor een intensievere samenwerking tussen MET ggz en Mondriaan. Deze samenwerking stelt beide zorginstellingen in staat om nog beter, efficiënter en sneller in te spelen op de behoeften van onze patiënten.

Hernieuwde erkenning opleiding tot psychiater 16 september 2019

Op 11 september jl. heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ons geïnformeerd over haar besluit tot hernieuwde erkenning van de opleiding psychiatrie binnen Mondriaan. De RGS heeft besloten om voor de termijn van twee jaar een hernieuwde erkenning te verlenen aan de opleider, plaatsvervangend opleider en de opleidingsinrichting. Deze erkenning is goed nieuws voor Mondriaan!

Vacatures voor opleiding tot verpleegkundige 6 september 2019

​Mondriaan leidt op tot verpleegkundige, op zowel mbo- als hbo-niveau. Wil je doorgroeien of ben je toe aan een nieuwe stap?

Week van het Zorgeloze Kind: 7 t/m 11 oktober 2019 3 september 2019

Van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019 organiseren Xonar en Movare met diverse jeugdzorgorganisaties (waaronder Mondriaan), onderwijsinstellingen, welzijns- en kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg de Week van het Zorgeloze Kind. Door heel Parkstad zijn er in die week bijeenkomsten en workshops gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang!

Parcoursverkenning MondriaanRun gepland 29 augustus 2019

Ben jij die beginnende of gevorderde sporter die zijn stoute (hardloop)schoenen aangetrokken heeft om te trainen voor de MondriaanRun? Super! We kunnen ons voorstellen dat je het fijn vindt het parcours te bekijken voordat je op 6 oktober aan de start van de run verschijnt.

Vacature lid raad van toezicht Mondriaan 22 augustus 2019

Als gevolg van het verstrijken van de tweede zittingsperiode zoekt de Raad van Toezicht (RvT) per 1 januari 2020 naar een opvolger voor het lid met bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en zo mogelijk ook op compliance gebied. Dit lid zal tevens zitting nemen in de auditcommissie van de RvT.

Jaarverslag Cliëntenraden 5 augustus 2019

De raad van bestuur van Mondriaan ontving van Cécile, secretaris van de Cliëntenraad Volwassenen, het jaarverslag van de Cliëntenraden.

36e MondriaanRun zondag 6 oktober 15 juli 2019

Zondag 6 oktober vindt de 36e MondriaanRun plaats, een hardloopwedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door Mondriaan. De wedstrijd speelt zich af op en rond het Mondriaan terrein in Heerlen. Elk jaar doen er ruim 550 deelnemers mee aan de wedstrijd. De inschrijving voor de MondriaanRun 2019 opent op 1 augustus. Jong en oud is welkom!

Proefpersonen gezocht voor wetenschappelijk onderzoek! 8 juli 2019

Wilt u een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek? Bent u 60 jaar of ouder en momenteel NIET in de geestelijke gezondheidszorg of bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) in behandeling? Dan zijn wij op zoek naar u!

CZ Verwenzorgprijs voor Social Bootcamp Mondriaan Ouderen! 8 juli 2019

De collega's van Mondriaan Ouderen hebben de CZ Verwenzorgprijs ontvangen voor hun project Social Bootcamp.

Mevrouw Kittie D’Hoine nieuw lid van de raad van bestuur Mondriaan 8 juli 2019

De raad van toezicht van Mondriaan heeft Mevrouw Kittie D’Hoine (45) benoemd in de functie van lid van de Raad van Bestuur van Mondriaan. Zij is met ingang van 1 juli 2019 in dienst getreden en zal samen met voorzitter Jean-Paul Essers de raad van bestuur van Mondriaan vormen.

Nieuwe aanpak crisishulp jeugd in Zuid-Limburg vanaf 1 juli 1 juli 2019

Vannacht om 00.00 uur is de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg van start gegaan met het nieuwe telefoonnummer 043-6045777.

Nieuw lid raad van toezicht 1 juli 2019

Per 1 juli aanstaande treedt mevrouw Leen Dielis toe tot de raad van toezicht. Zij is momenteel bestuurder van azM Herstelzorg in Maastricht.

Pakketje met verdachte stof blijkt onschuldig 20 juni 2019

Op donderdag 20 juni is bij Mondriaan op locatie John F. Kennedylaan in Heerlen een verdacht pakketje met poeder door een medewerker geopend. Uit voorzorg is de politie en de brandweer gealarmeerd. Na onderzoek blijkt dat het geen gevaarlijke stof betreft.

Bekrachtiging samenwerking Janshen-Hahnraths Group en Mondriaan 18 juni 2019

Janshen-Hahnraths Group en Mondriaan hebben een intentieovereenkomst getekend voor de komende drie jaar. De partijen willen hiermee hun duurzame samenwerking verder bekrachtigen.

MondriaanRun op zondag 6 oktober 2019 17 juni 2019

Zondag 6 oktober vindt de 36e MondriaanRun plaats, een hardloopwedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door Mondriaan. De wedstrijd speelt zich af op en rond het Mondriaan terrein in Heerlen. Elk jaar doen er ruim 550 deelnemers mee aan de wedstrijd. De inschrijving voor de MondriaanRun 2019 opent op 1 augustus. Jong en oud is welkom!

Vanaf 1 juli 2019 is in Zuid-Limburg de crisishulp jeugd anders georganiseerd 13 juni 2019

Naar aanleiding van een aanbesteding door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan wij de crisishulp aan kinderen en jongeren vanaf 1 juli a.s. anders organiseren. Samen met Xonar en Koraal bundelen we de kennis van jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ en LVB in één integraal team. Dit team is verantwoordelijk voor het hele proces van telefonische crisismelding tot crisisinterventie en het bieden van crisiszorg (ambulant en/of met verblijf). Wij worden daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers. Samen hebben we als doel om de crisishulp te transformeren zodat kinderen en jongeren in crisis sneller en zoveel mogelijk ambulant worden geholpen. Als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is, duurt dit zo kort mogelijk met zo min mogelijk overplaatsingen. Met elkaar zijn wij beter in staat dit te realiseren.

Statement Mondriaan in de zaak Thijs H. 28 mei 2019

Mondriaan is de afgelopen periode in het nieuws omdat Thijs H. op 8 mei is aangehouden door de politie en wordt verdacht van ernstige strafbare feiten. Mondriaan kreeg daarover vragen van de media, maar kon die vanwege het medisch beroepsgeheim niet beantwoorden. Dat medisch beroepsgeheim is een groot goed. Iedereen moet in Nederland zonder enige terughoudendheid hulp aan medische professionals kunnen vragen, waarbij het geven van vertrouwelijke mededelingen vaak onvermijdelijk is. Dat kan alleen wanneer de patiënt er van uit kan gaan dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met zijn gegevens. Schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar.

Mondriaan doet mee aan landelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethode voor OCS! 14 mei 2019

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangklachten, hebben een grote negatieve invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Op dit moment is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de standaardbehandeling. Het effect van CGT is aangetoond in veel eerder onderzoek. Echter, niet iedereen die CGT afmaakt profiteert er (voldoende) van. Ook zijn er mensen die CGT niet aandurven, omdat ze daarvoor situaties moeten aangaan die angst bij ze oproepen (‘exposure’). Het zou kunnen dat deze mensen wel profiteren van de Inference Based Approach (IBA), een behandeling zonder exposure. Het effect van IBA is ook aangetoond in eerder onderzoek. Pas als we kunnen aantonen dat IBA even effectief is als CGT, dan kunnen we Nederlandse patiënten deze alternatieve behandeling bieden. We hopen dat daardoor meer mensen met dwangklachten in Nederland zullen herstellen van hun aandoening.

Mobiel stembureau bij Mondriaan 13 mei 2019

Patiënten, medewerkers, relaties en omwonenden kunnen op donderdag 23 mei voor de verkiezingen van het Europees Parlement stemmen op de locatie Wijerode van Mondriaan in Heerlen.

Asfalteren Kloosterkensweg NIET 9 mei maar 13 mei 7 mei 2019

Gemeente Heerlen, opdrachtgever voor de renovatie van de Kloosterkensweg heeft vandaag medegedeeld dat het asfalteren van de weg morgen 9 mei niet doorgaat in verband met de weersomstandigheden.

MVV en Mondriaan vertellen bij L1 over waardevolle samenwerking 11 april 2019

De internationals Shermaine en Shermar Martina van MVV hebben op 9 april een bijzondere clinic verzorgd voor jongeren van Mondriaan in Maastricht. Zowel de broers als de jongeren waren na afloop erg enthousiast!

Maandelijkse inloop vrijwilligers! 8 april 2019

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Of ben jij al een van onze geweldige Mondriaan vrijwilligers? We verwelkomen je van harte op de nieuwe maandelijkse inloop voor vrijwilligers in Heerlen en Maastricht.

Artikel over MHFA in De Limburger 2 april 2019

In De Limburger staat een mooi artikel over de training MHFA die Mondriaan al jaren geeft.

Per 1 juni start dr. Rosy Ghijsens als nieuwe directeur zorg Kinderen en Jeugdigen 1 april 2019

We zijn verheugd te kunnen melden dat Rosy Ghijsens vanaf 1 juni de functie van directeur zorg Kinderen en Jeugdigen binnen Mondriaan gaat invullen. Zij vervangt hiermee de huidige directeur zorg dr. Ivo Aben.

Denkt u met de Cliëntenraad Ouderen mee? 19 maart 2019

De Cliëntenraad Ouderen behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Mondriaan Ouderenzorg. Wilt u de Cliëntenraad spreken, wilt u lid worden of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op T 088 506 6299.

Aan het woord: directeur zorg volwassenen, René de Bruijn 19 maart 2019

Mondriaan heeft in het meerjarenbeleidsplan in tien pijlers samengevat wat de plannen voor de komende jaren zijn. Waar geestelijke gezondheidszorg nodig is staan wij klaar. In dit eerste interview in een lange reeks die we gedurende 2019 publiceren, doet René de Bruijn de aftrap. Hij geeft vanuit zijn rol als directeur zorg volwassenen een blik op de eerste pijler: Zorg op maat, in de omgeving van de patiënt. René: "Onze hulpverleners zien altijd de mens achter de stoornis."

Uitslag tombola carnaval 11 maart 2019

De jaarlijkse Sjpaszitting op woensdag 27 februari was weer een enorm succes en de 350 carnavalsvierder hebben enorm genoten. De inmiddels bekende 'Sjpastombola' mocht natuurlijk ook niet ontbreken. De sjpastombola is de sprankelende afsluiting van het programma.

Bereikbaarheid Mondriaan Heerlen 7 maart 2019

Vanaf 11 maart start in opdracht van de gemeente Heerlen de renovatie van het wegdek van de Tichelbeekstraat. De werkzaamheden duren van 11 maart tot 25 maart. Gedurende deze 2 weken is de Tichelbeekstraat afgesloten. Medewerkers van de Buitenhof parkeren in deze 2 weken bij Mondriaan.

Mark Blaauw geïnterviewd voor Out of the Box TV 25 februari 2019

Mark Blaauw, ervaringswerker van Mondriaan, vertelde zijn herstelverhaal voor de camera van Stichting Out of the Box TV.

Prachtige score tevredenheidsonderzoek Teaching Hospital 25 februari 2019

Een onlangs door de universiteit gehouden tevredenheidsonderzoek naar Teaching Hospital Mondriaan – Universiteit Maastricht bij betrokken studenten leverde een mooie gemiddelde score op van 4.6 op een schaal van 5 punten. De studenten waarderen vooral de begeleiding en de feedback op hun gespreksvaardigheden.

Mondriaan Preventie bezorgd over legaal online gokken 21 februari 2019

De Eerste Kamer heeft medio februari ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Online gokken wordt hiermee vanaf midden 2020 voor Nederland gereguleerd. Dat betekent dat het niet langer illegaal is. Dat roept zorgen op.

Interview met Jean-Paul Essers in De Limburger 19 februari 2019

Vandaag staat in De Limburger een interview met Jean-Paul Essers, voorzitter raad van bestuur van Mondriaan, waarin hij zijn visie deelt over de nieuwe richting waarin ggz instellingen zich bewegen. "We moeten de komende jaren een inhaalslag maken. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan."

Succesvolle kick-off: euPrevent Social Norms Approach 18 februari 2019

In september 2018 zijn 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR), waaronder Mondriaan preventie, gestart met het drie jaar durend project 'euPrevent Social Norms Approach' (euPrevent SNA). Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om schadelijk consumptiegedrag zoals; alcohol-, drugs- en medicijnengebruik bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken.

De wereld om ons heen verandert, Mondriaan verandert mee 7 februari 2019

Hoe anticiperen we op de veranderende wereld? Die vraag staat het komende jaar centraal binnen Mondriaan en binnen de netwerken waar Mondriaan in participeert.

Psychiater Peter Vervoort bij L1 over ADHD 31 januari 2019

Peter Vervoort, psychiater bij Mondriaan/Psyq, was 30 januari te gast bij L1 Radio om meer te vertellen over ADHD en onder andere de voor-en nadelen van ADHD-medicatie.

Jean-Paul Essers vanaf 1 februari nieuwe voorzitter van de raad van bestuur 31 januari 2019

Mondriaan heeft vanaf 1 februari 2019 een nieuwe bestuursvoorzitter, namelijk Jean-Paul Essers.

IBA Informatiemarkt 28 januari 2019

Op 19 en 20 februari vindt de tweede editie van de IBA Informatiemarkt plaats.

Joey Bier, verpleegkundig specialist/manager zorg aan het woord 24 januari 2019

‘Verandering bij mensen kost tijd, maar is niet onmogelijk’

XONAR, Mondriaan en Koraal definitief gegund voor crisishulp Zuid-Limburg 21 januari 2019

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben de Europese aanbesteding crisishulp Zuid-Limburg definitief gegund aan het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal. Dat betekent dat we vanaf 1 juli 2019 voor de duur van 3,5 jaar gezamenlijk alle vormen van crisishulp jeugd gaan aanbieden in Zuid-Limburg. Goed nieuws dus!

Bas van Alphen te gast bij L1 Radio: thema Mediatieve therapie 17 januari 2019

Mondriaan Ouderen heeft een nieuw model ontwikkeld voor behandeling van patiënten die zelf moeilijk of niet aan gesprekken deel kunnen nemen. In dit model wordt de omgeving zodanig toegerust met adviezen en hulpmiddelen dat het probleemgedrag bij de patiënt vermindert.

Pilot Leefhuis gegund aan XONAR, Mondriaan en Koraal 17 december 2018

Medio december 2018 hebben de gemeenten ons laten weten dat het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal de aanbesteding Pilot Leefhuis gegund heeft gekregen.

Vacature lid raad van bestuur (zorginhoudelijk profiel) 14 december 2018

De Raad van Toezicht van Mondriaan komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid raad van bestuur (inhoudelijke portefeuille).

Verfilmde Waan: Filmfestival voor scholieren over psychische problemen 13 december 2018

Stephanie Metternich en Mark Meijer, preventiemedewerkers van Mondriaan, waren te gast bij L1 radio om over het filmfestival Verfilmde Waan te vertellen.

Drukbezochte banen- en opleidingenmarkt in Sittard 10 december 2018

Zorg aan zet organiseerde op 15 november jl. een banen-en opleidingenmarkt in Sittard en het was een succes! Mondriaan was ook aanwezig in het drukbezochte Fortunastadion (zo’n drie- tot vierhonderd bezoekers) en bracht openstaande (moeilijk vervulbare) vacatures aan de man. Tevens vestigde Mondriaan de aandacht op onze stagemogelijkheden en opleidingsplekken met als gevolg: veel enthousiaste gesprekken en dito belangstelling hiervoor.

Prof. Joost à Campo in uitzending Zembla over transseksualiteit op 19 december 2018 10 december 2018

Op 19 december is prof. Joost à Campo te gast bij Zembla. In deze uitzending onderzoeken de makers van dit programma de effecten van een geslachtsverandering. Hoeveel mensen hebben achteraf spijt van hun geslachtsverandering? Hoeveel mensen zijn er gelukkiger door geworden? Ook kijken zij naar de screening voor mensen die van geslacht willen veranderen en of er sprake is van comorbiditeit met andere psychische/psychiatrische stoornissen.

Te gast bij L1 over bemoeizorg 4 december 2018

Kim van Dillen (psychiater) en Geert Lemmens (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) waren te gast in de studio van L1 om uit te leggen hoe bemoeizorg werkt. Zij werken in het team Bemoeizorg van Mondriaan in de regio Parkstad met zorgmijders; mensen die hulp niet willen of kunnen accepteren of zelf niet om hulp vragen. Zorgmijders hebben problemen op meerdere leefgebieden die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Vaak zijn de problemen van psychische aard eventueel in combinatie met het gebruik van verslavende middelen.

Jubileumtentoonstelling Fantastikè 3 december 2018

Op 12 december openen Jean-Paul Essers (raad van bestuur Mondriaan) en Hans Looijen (directeur museum Dolhuijs) om 16.30 uur de jubileumtentoonstelling van Fantastikè. De collectie bestaat uit kunstwerken die tussen 1965 en 2000 door psychiatrische patiënten, onder begeleiding van kunstenaars en creatief therapeuten, gemaakt zijn.

Jaarlijks Vrijwilligersuitstapje 2018 26 november 2018

Afgelopen maand vond het jaarlijkse vrijwilligersuitstapje plaats. Met zo’n zeventig vrijwilligers ging de reis naar het Ahrtahl in Duitsland. Ondanks het mindere weer genoot iedereen van een fantastische dag.

Ervaringsverhaal medewerker Mondriaan in De Limburger 20 november 2018

Vandaag is er een mooi uitgebreid artikel in De Limburger verschenen waarin collega Muri​ëlle Körvers vertelt over hoe het is om bij Mondriaan te werken.

Aandacht voor familie bij L1 15 november 2018

Woensdag 14 november waren Giny van Loon (van het Familiespreekuur van Mondriaan) en Patrick Baltus (directeur Mondriaan Volwassenen) te gast in de studio van L1 radio.

Mondriaan op banen- en opleidingenmarkt donderdag 15 november in Sittard 12 november 2018

Is het tijd voor iets nieuws? Ben je toe aan een carrièreswitch of nieuwsgierig welke mogelijkheden er voor je zijn?

Jean-Paul Essers benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur 5 november 2018

Zoals eerder bekend gemaakt heeft Julliëtte van Eerd de raad van toezicht verzocht haar ontslag te verlenen per 1 februari 2019. Jean-Paul Essers, momenteel lid van de raad van bestuur, neemt het roer over.

Moti-55: Hoe Mondriaan probleemdrinkers op leeftijd helpt 25 oktober 2018

Ouderen hebben vrije tijd, wat geld en kunnen eindelijk van het leven genieten en dus wordt er wel eens een drankje genuttigd. Helaas zijn er in die leeftijdsgroep, 55-plus, ook relatief veel probleemdrinkers.

Film MondriaanRun 2018 11 oktober 2018

Het was een frisse, maar hele fijne, dag om een rondje hard te lopen; zondag 7 oktober. Onderstaand filmpje geeft een mooi beeld van de MondriaanRun.

Filmpje Week van het zorgeloze kind 11 oktober 2018

Van 1 tot en met 5 oktober werd de eerste Week van het zorgeloze kind georganiseerd door XONAR, Meander, Radar, Raad voor de Kinderbescherming, Movare en Mondriaan.

Julliëtte van Eerd weg bij Mondriaan 11 oktober 2018

Op 1 februari 2019 beëindig ik mijn voorzitterschap van de raad van bestuur bij Mondriaan.

Oratie bijzonder hoogleraar Joost à Campo 9 oktober 2018

Op vrijdagmiddag 22 februari 2019 houdt Prof. dr. Joost M.L.G. à Campo zijn inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Transforensische Psychiatrie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Joost à Campo is als psychiater en Hoofd Research & Development verbonden aan Radix, het centrum voor forensisch psychiatrische zorg dat onderdeel is van Mondriaan. De oratie draagt de titel: ‘Een moord voor behandeling’.

Eerste Week van het zorgeloze kind succesvol! 8 oktober 2018

Professionals jeugdzorg (en onderwijs) Zuid-Limburg investeren in elkaar en daarmee in kinderen die zorg nodig hebben. XONAR, Meander, Radar, Raad voor de Kinderbescherming, Movare en Mondriaan organiseerden dit jaar de eerste keer samen de Week van het zorgeloze kind. Samenwerken, dat is een term die centraal staat. Samen gaan de betrokken partijen de uitdaging aan om kinderen zorgeloos te laten opgroeien. Deze eerste themaweek is succesvol geweest.

Interventie Moti-55 officieel goedgekeurd door RIVM 2 oktober 2018

De afdeling Preventie van Mondriaan heeft, samen met collega’s in Overijssel, afgelopen jaar in opdracht van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een passende interventie voor alcoholgebruik van 55-plussers ontwikkeld. Daarnaast heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze interventie. Het RIVM heeft nu deze interventie goedgekeurd en als theoretisch goed onderbouwd bestempeld. We zijn blij met dit nieuws! Dat betekent namelijk dat we met de inzet van Moti-55 veel mensen kunnen helpen bij het onder de loep nemen van hun alcoholgebruik. Daarnaast zijn we natuurlijk trots op onze collega’s die deze interventie ontwikkeld hebben!

Arthur Kleisterlee bij L1 n.a.v. ruzies op school over game Fortnite 27 september 2018

Woensdag 26 september was Arthur Kleisterlee, preventiemedewerker bij Mondriaan Preventie, te gast bij L1mburg Centraal naar aanleiding van de ruzies op school in Heerlen over het gratis spel Fortnite.

35e MondriaanRun zondag 7 oktober 23 september 2018

Zondag 7 oktober vindt de 35e MondriaanRun plaats, een hardloopwedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door Mondriaan. De wedstrijd speelt zich af op en rond het Mondriaan terrein in Heerlen. Elk jaar doen er ruim 550 deelnemers mee aan de wedstrijd. De inschrijving voor de MondriaanRun 2018 is inmiddels geopend. Jong en oud is welkom!

Team Mondriaan heeft de Socialrun voltooid! 23 september 2018

Na 54 uur hebben de bikkels van Team Mondriaan de 555 kilometer van de Socialrun voltooid! Alle spierpijn en slaapgebrek werden verdreven door de prachtige en hartverwarmende sfeer bij de binnenkomst op het festivalterrein!

Ingebruikname familiekamer Argo-Orion 20 september 2018

Onze jeugd-HIC afdeling is in volle ontwikkeling en we zijn hard aan het werk om een fijne ruimte te creëren voor onze patiënten en hun (gezins)systeem.

Meld je aan voor de Week van het Zorgeloze Kind 13 september 2018

De jeugdzorg is continu in ontwikkeling en de afgelopen jaren is er veel veranderd. De transitie van de jeugdzorg vraagt veel van betrokken partijen, waarbij ieder eigen belemmeringen en kansen ervaart. Maar er is duidelijk één gezamenlijk doel; goede zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen.

Succesvolle generale repetitie Socialrun! 10 september 2018

Zoals eerder gemeld doet Mondriaan in 2018 voor het eerst mee met de Socialrun! Een team van enthousiaste medewerkers, Team Mondriaan genaamd, gaat 555 km hardlopen in het weekend van 21, 22 en 23 september. De ‘Meedoen is winnen!’-gedachte past bij Mondriaan. Samen meedoen om openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen vinden we belangrijk.

Definitieve gunning basishulp jeugd gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal 5 september 2018

Met trots laten wij weten dat de coöperatie die wij samen vormen met Alcander, Koraal, Meander, XONAR, Radar en Welsun definitief is gegund in de aanbesteding van de basishulp jeugd in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Onder Basishulp jeugd verstaan wij alle vormen van jeugdhulp in en nabij de thuissituatie plus het jeugd- en jongerenwerk. De gunning geldt voor de periode 2019-2022.

L1 Radio over 12,5 jarig bestaan van de stichting Omgaan met Angst 5 september 2018

Jos van Kauuwen, penningmeester en Mark Ashmann, secretaris van de stichting Omgaan met Angst vertelden bij L1 Radio over het jubileumjaar, de activiteiten en ze legden uit hoe de lotgenotengroep helpt.

Facilitair Bedrijf Mondriaan zet Werk-leerlijn op met WSP Parkstad 4 september 2018

Afgelopen week werd het samenwerkingsvoorstel getekend tussen Mondriaan en WSP Parkstad. In deze overeenkomst leggen beide organisaties een werk-leerlijn vast, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Interview RTV Maastricht over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen 30 augustus 2018

Op dinsdag 28 augustus was Sjacko Sobczak, psychiater bij Mondriaan Ouderen te gast bij RTV Maastricht. Ze gaf er uitleg over wat persoonlijkheidsstoornissen zijn en hoe ze kunnen ontstaan.

Jaarverslag 2017 Cliëntenraden Mondriaan 21 augustus 2018

Hier zijn we trots op!

Wij doen mee aan de Socialrun dit jaar! 21 augustus 2018

En wat hebben we daar ontzettend veel zin in! Op dinsdag 21 augustus kwam het grootste deel van team Mondriaan voor het eerst bijeen om samen te starten met de laatste voorbereidingen van de Socialrun.

Afdeling Blokkendoos/Hobbits verhuist naar de locatie Vijverdal te Maastricht 9 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus verhuist afdeling Blokkendoos/Hobbits naar de locatie Vijverdal te Maastricht.

Ouders overnachten op afdeling Argo 6 augustus 2018

Afgelopen week logeerde een moeder een nachtje met haar net opgenomen zoon op onze crisisafdeling Argo van Mondriaan Kinderen & Jeugdigen.

Training dementie voor vrijwilligers Mondriaan Ouderen 4 juli 2018

De vrijwilligers van Mondriaan Ouderen zijn geschoold in hoe zij om kunnen gaan met dementie. Het was een zeer waardevolle ervaring. De training focust op hoe je dementie kunt herkennen en hoe kun je mensen met dementie kunt helpen in het dagelijkse leven.

Jongeren op zomervakantie! 2 juli 2018

De zomer komt eraan. Dat betekent dat uw gezin waarschijnlijk op vakantie gaat, met of zonder de kinderen. Zijn het pubers? Dan is het goed om zaken als uitgaan, alcohol (roken, drugs) met hen te bespreken. Duidelijke afspraken maken en openheid werkt.

Hans Dupont op L1 radio over start euregionaal onderzoek en campagne 29 juni 2018

De afdeling Preventie van Mondriaan is de kartrekker van een groot euregionaal project, Social Norm Project (SNA). Een consortium van 11 instellingen uit Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Nederland start binnenkort met een project waarbij eerst onderzoek gedaan wordt naar het gebruik van alcohol en drugs. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt in een gerichte voorlichtingscampagne in de euregio. Hans Dupont van de afdeling Preventie van Mondriaan was te gast bij L1 radio om hier meer over te vertellen.

Examenfeestje zonder alcohol: dat kun jij regelen! 20 juni 2018

Voor veel scholieren kunnen de schooltassen aan de vlaggenmasten. Miriam Kramer van onze afdeling preventie gaf dinsdag 19 juni bij RTV Maastricht tips voor een leuk examenfeestje. Voor menig ouder kan dat een spannende avond zijn, want hoe ga je het alcoholgebruik op zulke party’s in toom houden?

L1 Radio: Zomertraining 'Plezier op school' voor aanstaande brugklassers 14 juni 2018

Marion Heijmans, preventiemedewerker van Mondriaan vertelde op 13 juni 2018 in de studio van L1 Radio de ervaringen van acht jaar zomertraining ‘Plezier op school’.

Mondriaanlocaties 2e en 3e plaats ‘De meest leefbare GGZ-omgeving’ 5 juni 2018

Mondriaan was met twee locaties genomineerd in de verkiezing van 'De meest leefbare ggz-omgeving' van Stichting de nieuwe draai. Boerderij De Grubbe in Maastricht én Wijerode in Heerlen stonden op de lijst. De jury ging in deze verkiezing op zoek naar de meest inspirerende voorbeelden van een leefbare ggz-omgeving. De nieuwe draai zet zich in voor leefbare, energieopwekkende gebouwen en omgevingen waarin mensen het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen.

L1 Radio interview over ouderenmishandeling 4 juni 2018

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan gedacht. Judith Gerritse van Mondriaan Ouderen vertelde 30 mei in de uitzending van L1Radio hoe je ouderenmishandeling herkent, waarom ouderen erover zwijgen en hoe je het taboe doorbreekt.

Benoeming Joost à Campo tot praktijkhoogleraar Transforensische Psychiatrie 25 mei 2018

Per 1 juni 2018 wordt Joost à Campo benoemd tot praktijkhoogleraar Transforensische Psychiatrie (0,2 fte) bij de capaciteitsgroep Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Maastricht; de leerstoel wordt ingesteld door Mondriaan. We feliciteren Joost van harte met dit heuglijke nieuws!

Nieuw: Week van het zorgeloze kind 24 mei 2018

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober 2018 organiseren diverse jeugdzorginstellingen in Zuid-Limburg de week van het zorgeloze kind. De partijen die hieraan meewerken zijn XONAR, Meander, Radar, Raad voor de Kinderbescherming, Movare en Mondriaan, waarbij deze laatste de centrale coördinatie uitvoert. Samen gaan zij voor optimale jeugdzorg. Gemeente Heerlen ondersteunt dit initiatief.

Tips over alcohol op examenfeestjes! 17 mei 2018

Preventiemedewerker Miriam Kramer van Mondriaan vertelde op 15 mei bij L1 Radio hoe u uw kind of kleinkind op verantwoorde manier door deze periode, waarin de drank rijkelijk kan vloeien, loodst.

Beschermde woonvorm Caumerbeek in de spotlight 17 mei 2018

Wist u dat Mondriaan een beschermde woonvorm (BW) heeft, speciaal voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis? BW Caumerbeek, gevestigd in een flat gelegen in de woonwijk Heerlerheide, omvat 23 appartementen, waarvan er 22 bewoond worden door een cliënt van Mondriaan en de 23e fungeert als kantoor van waaruit het team begeleiding en ondersteuning biedt.

Nieuwe coördinator vrijwilligers 8 mei 2018

Hans Lacroix is vanaf 1 april aangesteld als coördinator van de vrijwilligers.

Zomertraining Plezier op School 2018, voor de aanstaande brugklassers 7 mei 2018

Sinds 8 jaar biedt de afdeling preventie van Mondriaan Plezier op School aan. Deze tweedaagse zomertraining is er voor kinderen die naar de brugklas gaan. Zij leren hoe ze contact kunnen maken met leeftijdgenoten en ervoor kunnen zorgen dat ze erbij horen op een prettige en gezonde manier.

Nieuwe overeenkomst bevestigt belang van jongerenparticipatie bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen 3 mei 2018

De inspraak van jongeren in het beleid en de zorgontwikkeling vinden we bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen uitermate waardevol en belangrijk. Op 23 april bekrachtigden directie en Jongerenraad dit nog eens extra door het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De leden van onze Jongerenraad zetten zich met veel passie in voor de belangen van andere kinderen en jeugdigen in behandeling bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. Daar zijn wij ontzettend trots op! Wij streven naar een zo breed mogelijk gedragen medezeggenschap bij de jongeren.

Enthousiaste cliënten gezocht voor medezeggenschap 1 mei 2018

De medezeggenschap van cliënten van Mondriaan wordt ingevuld door diverse Themagroepen. Er is een al een flink aantal enthousiaste leden actief. Dat is natuurlijk positief, want het betrekken van cliënten werpt vruchten af. Om het werk in de themagroepen beter te verdelen hebben we meer leden nodig!

Uw kind en alcohol tijdens Koningsdag 19 april 2018

Heeft u kinderen in de puberleeftijd, dan zouden die met Koningsdag in de verleiding kunnen komen om met alcohol te gaan experimenteren. En voor jongeren vanaf 18 jaar die willen drinken is het met zo'n feest soms lastig hun eigen grens te kennen. Bij uitgaan horen wel spelregels!

L1 Radio over zelfhulpgroep voor ouders van kinderen met alcohol-/drugsgebruik 19 april 2018

Op woensdag 18 april vertelde collega Jolanda Hartman samen met een moeder die lange tijd aan de zelfhulpgroep Ouders van kinderen met alcohol-/drugsgebruik verbonden was over de werking van deze groep.

L1 Radio over vervoer voor personen met verward gedrag 4 april 2018

Woensdag 4 april waren Patrick Baltus, directeur Mondriaan Volwassenen en Joke ten Thije, strategisch beleidsadviseur van de gemeente Heerlen in de studio van L1 Radio.

Ingebruikname Zuid-Limburgse psycholance op 3 april 3 april 2018

Op 3 april is de psycholance in Heerlen in gebruik genomen door Julliëtte van Eerd (voorzitter van de raad van bestuur van Mondriaan) en Peter van Zutphen (wethouder zorg en welzijn gemeente Heerlen). De psycholance is een uitwerking van de opdracht die gemeenten van de overheid hebben gekregen om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren met betrekking tot de doelgroep Personen met Verward Gedrag.

InCharge helpt jongeren zich te wapenen tegen verleidingen 29 maart 2018

Arthur Kleisterlee van Mondriaan was 21 maart bij L1 Radio te gast en vertelde over InCharge, een lessenreeks voor jongeren van 16 jaar. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol en drugs.

Kick-off MijnBreincoach project 29 maart 2018

Op zaterdag 17 maart 2018 is de bewustwordingscampagne ‘’We zijn zelf het medicijn’’ van het Alzheimer Centrum Limburg (onderdeel van de Universiteit Maastricht) gelanceerd in het Continium Discovery Center in Kerkrade. Deze campagne loopt tot begin 2019 en is gericht op bewustwording van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid. Leefstijl is namelijk verantwoordelijk voor 30% van het aantal gevallen van dementie wereldwijd en slechts weinig mensen weten dit. Er zullen het komende jaar veel activiteiten worden georganiseerd in de provincie Limburg, allen in het teken van het thema ‘’hersengezondheid’’.

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen start transitieteam 22 maart 2018

Sinds 15 maart 2018 heeft Mondriaan Kinderen en Jeugdigen een nieuw team geformeerd genaamd Transitiepsychiatrie, waarbij de leeftijdsdoelgroep is uitgebreid tot 25 jaar.

Ivo Aben nieuwe directeur zorg Mondriaan Kinderen en Jeugdigen 22 maart 2018

Met trots melden wij dat Ivo Aben is benoemd tot directeur zorg bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. Hiermee heeft Mondriaan Kinderen en Jeugdigen vanaf 1 april een tweehoofdige directie. Samen met Kees de Groot, directeur bedrijfsvoering a.i. wordt Ivo verantwoordelijk voor de duale aansturing van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen.

Geweldige prestatie HIC Maastricht 22 maart 2018

Onlangs is de afdeling High & Intensive Care (HIC) in Maastricht weer geaudit. Van de 41 geaudite HIC's in het land staat Mondriaan op de 2e plaats met een prachtige score.

Samen maken we Limburg dementievriendelijk 9 maart 2018

Mondriaan Ouderen heeft het initiatief genomen om deel te nemen aan de bedrijvenestafette om Limburg dementievriendelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat alle collega's dementie weten te herkennen en mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen helpen.

L1 Radio interview over het verwerken van schokkende gebeurtenissen 8 maart 2018

EMDR betekent Eye Movement Desensitization en Reprocessing. EMDR is een behandelmethode die bedoeld is om schokkende gebeurtenissen te verwerken die in het dagelijkse leven voor klachten zorgen (denk aan angst, ontwijkgedrag, enz). Ellen Gielkens is GZ Psycholoog bij Mondriaan Ouderen en vertelde woensdag 7 maart 2018 bij L1 Radio over deze behandeling.

Patiënttevredenheid 2017 laat een positief beeld zien 22 februari 2018

Mondriaan maakt gebruik van de CQ Index (Consumer Quality Index) om de tevredenheid van patiënten te meten. Mondriaan hecht veel waarde aan de mening van de patiënt. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder patiënten kan Mondriaan de kwaliteit van de behandeling verbeteren. Het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten aan Mondriaan in 2017 geven is 8,1.

Repro Mondriaan voor alle drukwerk 22 februari 2018

Repro Mondriaan ontwerpt alle soorten drukwerk, zowel zakelijke als privé.

Panelen Hans Truijen naar tentoonstelling in Valkenburg 19 februari 2018

Mondriaan geeft de panelen van Hans Truijen, die bij de hoofdingang hangen op de John F. Kennedylaan in Heerlen, in bruikleen voor een overzichtstentoonstelling in het Museum Land van Valkenburg.

Foto's sloop woonflat Heerlen 19 februari 2018

De sloop van de oude woonflat van Mondriaan aan de John F. Kennedylaan in Heerlen is in volle gang. Collega Noud Engelen heeft in februari een aantal prachtige foto's gemaakt.

Met je kind praten over NIX18 en Carnaval? 5 februari 2018

Nu Carnaval voor de deur staat, kan het weer eens een goed moment zijn om met je kind te praten over NIX18. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze zo laat mogelijk beginnen met drinken, zodat de hersenen verder doorontwikkeld zijn. Een paar tips op een rijtje!

Het behandelteam van de Basis GGZ in Heerlen gaat verhuizen! 5 februari 2018

Het team van de Basis GGZ van Mondriaan in Heerlen verhuist van Meezenbroek naar de John F. Kennedylaan 305.

Ontwerp vrijkomend terrein na sloop gepresenteerd door Mondriaan – IBA Parkstad 1 februari 2018

Mondriaan heeft maandag 29 januari het ontwerp voor het Mondriaan Terrein op de John F. Kennedylaan in Heerlen gepresenteerd. Na de sloop van het 40 jaar oude centrale gebouw – de woonflat - wordt het terrein opnieuw ingericht. Met de duurzame sloop, een nieuwe terreininvulling en hergebruik van sloopmaterialen is Mondriaan een project van IBA Parkstad dat in uitvoering is.

Crowdfundingactie voor een Tovertafel bij Mondriaan Ouderen 25 januari 2018

Een Tovertafel voor onze patiënten in Wijerode, dat zou zo mooi zijn! Patiënten worden door de Tovertafel uitgedaagd om met elkaar in contact te komen en te bewegen op een leuke ongedwongen manier. Onze collega Chantalle Beckers is een crowdfundingactie gestart om dit mogelijk te maken.

L1 interview over IkPas: een alcoholpauze 24 januari 2018

Op 14 februari, meteen na carnaval, start IkPas weer. IkPas is de landelijke campagne die oproept om tussen carnaval en Pasen 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. Mondriaan zet zich in Zuid-Limburg in om deze campagne onder de aandacht te brengen. Op woensdag 24 januari was Arthur Kleisterlee, preventiemedewerker van Mondriaan, in de studio van L1 Radio.

Interactieve lezing MHFA, eerste hulp bij psychische klachten 19 januari 2018

Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de interactieve lezing over MHFA (Mental Health First Aid) op dinsdag 27 februari aanstaande. De lezing vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur op de Engelenkampstraat 23-25 in Sittard (gebouw Land van Gulick).

Een pauze van 30 of 40 dagen... 18 januari 2018

Op 14 februari, meteen na carnaval, start IkPas weer. IkPas is landelijke campagne die oproept om tussen carnaval en Pasen 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken.

Medicijnvoorschriften voor ouderen 11 januari 2018

Mensen worden steeds ouder. En de noodzaak is er om net als bij volwassenen richtlijnen te maken voor het voorschrijven en gebruik van medicijnen. Vooral bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kun je niet zomaar de richtlijnen voor volwassenen toepassen. Sjacko Sobczak is ouderen psychiater en onderzoeker bij Mondriaan en besprak op woensdag 10 januari het onderzoek naar medicijngebruik bij oudere patiënten met psychische klachten bij L1 Radio.

Feestdagen van NIX 20 december 2017

Heeft u al bedacht hoe u uw puber voorbereidt op de feestdagen? Een paar tips voor een gesprek over NIX, niet roken en drinken tot je 18e. Timing is alles. Bespreekt u het te vroeg, dan is de kans groot dat uw kind u glazig aankijkt. Bent u te laat, dan loopt u achter de feiten aan. Onderzoek wijst uit dat het meest effectief is om roken en drinken aan de orde te stellen als uw kind een nieuwe fase ingaat (het eerste oudejaarsfeest alleen met vrienden etc.) Dat zijn de momenten waarop ze met nieuw gedrag in aanraking komen.

Mondriaan over De Nieuwe GGZ bij L1 radio 14 december 2017

​Op woensdag 13 dec waren Tony Rasenberg (projectleider) en Kim van Dillen (psychiater) van Mondriaan in de studio van L1 om meer te vertellen over De Nieuwe GGZ. Volgend jaar starten de eerste proeftuinen in de wijk en Zuid-Limburg is een voorbeeld voor de rest van Nederland op dit vlak.

Hoe leg ik mijn puber uit dat hij niet aan de champagne kan? 13 december 2017

Bespreek het op tijd en steek je kop niet in het zand. Zeker als je kind plannen maakt om het met vrienden te vieren. Je kunt vertellen dat de regel is: tot 18 jaar geen alcohol, thuis en bij anderen. Je kunt ook uitleggen dat in de wet staat dat er geen alcohol en tabak verkocht mag worden aan jongeren onder de 18.

Feestdagen van NIX 6 december 2017

De feestdagen zijn weer in aantocht. Gezelligheid. En daarbij hoort minstens goede wijn, bier en champagne. Of toch niet? Voor jongeren tot 18 jaar is het normaal om niet te drinken en te roken. Ook bij het kerstdiner en oudejaarsavond.

Op naar De Nieuwe GGZ 23 november 2017

Met de ondertekening op 22 november van de samenwerkingsovereenkomst tussen een tiental partners in de GGZ is een belangrijke stap gezet richting een geheel nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. In diverse proeftuinen wordt vanaf 2018 vorm en inhoud gegeven aan zogenoemde De Nieuwe GGZ.

Nieuwe inzichten: ouderen en medicijnvoorschriften 12 oktober 2017

Behandeling met medicijnen helpt – met bescheiden effect – om symptomen van persoonlijkheidsstoornissen, zoals achterdocht, instabiliteit of impulsiviteit te verminderen. Omdat onderzoek hierover bij ouderen ontbreekt, ontwikkelt het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen nu een behandelprotocol.

Inloop Aambosveld: waar vreemd niet zo vreemd is 14 maart 2017

Elke dinsdag- en donderdagmiddag is er onderin de flat Aambosveld in Heerlen een inloop: een plek waar mensen kunnen komen voor een kop koffie, een praatje, om te biljarten of een kaartje te leggen. Iedereen is er welkom: bewoners van de beschermde woonvorm van Radar (in hetzelfde gebouw), cliënten en ex-cliënten van Mondriaan, of, gewoon, buurtbewoners.

Speciaal voor familie, omdat familie speciaal is 14 maart 2017

Mondriaan werkt samen met een onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Rine Palsma werkt vanuit de landelijke stichting LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen) bij Mondriaan en biedt een luisterend oor aan familieleden.

Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen krijgt TOPGGz keurmerk 3 maart 2017

Het expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen krijgt van Stichting Topklinische GGz het TOPGGz keurmerk! Daarmee heeft Mondriaan het eerste topklinische centrum ouderenpsychiatrie in Nederland met expliciete focus op persoonlijkheidsstoornissen. Noud Engelen, directeur Mondriaan Ouderen: “Het TOPGGz keurmerk is een belangrijk erkenning van ons hoog specialistisch werk maar bovenal stimulans en legitimatie voor verdere doorontwikkeling op dit uitermate boeiende en relevante terrein.”

Carnaval: alcohol en pubers 21 februari 2017

Tips voor ouders

Dieter Koblenz boegbeeld IkPas 16 februari 2017

Deelnemers aan de actie IkPas 2017 drinken tijdens de vastentijd, de dertig of veertig dagen tussen carnaval en Pasen, geen alcohol. "Het is een initiatief dat we moeten koesteren. Waarom zou ik niet meehelpen aan een goed initiatief", vertelt de zanger op L1 Radio.

IkPas breed gedragen in Zuid-Limburg 13 februari 2017

Het is de derde keer dat Zuid-Limburg meedoet met de landelijke campagne IkPas. IkPas is dè beweging in Nederland, die ervoor zorgt dat mensen hun gewoonten rondom alcohol doorbreken door 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. Het is een cadeautje voor jezelf, waarbij je positieve lichamelijke veranderingen gaat ervaren. Deelnemers van eerdere edities geven aan dat ze zich tijdens IkPas fitter en scherper voelden, beter sliepen en af vielen. Daarnaast voelden de deelnemers zich meer tevreden over zichzelf, omdat zij een voorbeeldrol vervulden voor hun kinderen.

Een broer of zus met autisme 8 februari 2017

Op 15 maart start een nieuwe Brussencursus voor kinderen van 9 tot 12 jaar en die op de basisschool zitten.

Koen Schruers bijzonder hoogleraar 'Mechanismen van Affectieve Stoornissen’ 6 februari 2017

Vrijdag 3 februari was de inauguratie van prof. dr. K.R.J. Schruers aan de UM als hoogleraar ‘Mechanismen van Affectieve Stoornissen’.

Mondriaan en IBA presenteren schetsontwerp voor park 2 februari 2017

Op dinsdag 31 januari presenteerden Mondriaan en IBA Parkstad een schetsontwerp voor een nieuw aan te leggen park op de locatie van voormalig Welterhof in Heerlen. Het gebouw wordt duurzaam gesloopt en maakt plaats voor een openbaar park dat de verbinding legt tussen het Geleenbeekdal en het heuvelland. De plannen voor het park kwamen samen met omwonenden en ondernemers uit de buurt tot stand.

Luister naar de ervaringen van Mariska met de cursus KopOpOuders 2 februari 2017

Kinderen opvoeden is niet altijd even makkelijk. Alle ouders vragen zich wel eens af of ze het goed doen. Maar wat als een ouder een psychisch of verslavingsprobleem heeft? In deze bijzondere situatie is er hulp (behandeling) voor de ouder, maar kinderen vragen in zo’n situatie ook extra aandacht. Mondriaan Preventie geeft de cursus KopOpOuders voor deze ouders. De kern is: maak dingen bespreekbaar!

IkPas 2017: doet u mee? 30 januari 2017

De campagne IkPas, die oproept om tussen carnaval en Pasen 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken, is van start! Zorginstellingen MUMC+, Zuyderland, GGD, Mondriaan en vele anderen zetten zich in voor deze campagne.

Online samenwerken 26 januari 2017

Ehealth, ofwel met de computer aan je gezondheid werken, wordt meer en meer ingezet. Bij sommige groepen is het zelfs de sleutel tot succes.

Werving voor opleiding tot verpleegkundige gestart 19 januari 2017

Mondriaan leidt op tot verpleegkundige, zowel op mbo- als hbo-niveau.

Mondriaan bij L1 over themabijeenkomsten en stigma 18 januari 2017

Theater-, toneel- en themabijeenkomsten over ggz zijn belangrijk. Mondriaan organiseert jaarlijks veel themabijeenkomsten en theatervoorstellingen met als doel het taboe en het stigma van psychische kwetsbaarheden af te halen. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Symposium Verstoorde Emotie 1 januari 2017

In samenwerking met de Universiteit Maastricht organiseert Mondriaan vrijdag 3 februari 2017 het symposium ‘Verstoorde Emotie’, de mechanismen van het ontstaan en de behandeling van emotionele stoornissen.