Vrijwilligerswerk

Naast de zorg van professionals, is het werk van vrijwilligers onmisbaar voor onze patiënten. We kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken!

Onze vrijwilligers zijn jong en oud, met een sociale opleiding, een technische achtergrond of geen opleiding. Man of vrouw, werkend of niet werkend, drukke agenda of niet. Al deze verschillende mensen worden vrijwilliger vanuit hun eigen beweegredenen, maar hebben met elkaar gemeen dat ze een boeiende tijdsbesteding combineren met iets doen voor een ander.

Wat wij bieden

Natuurlijk vinden wij het bijzonder dat u belangeloos een deel van uw vrije tijd aanbiedt. Dat waarderen we zeer. Wij bieden mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, in het bijzonder op het gebied waarop u actief bent. Hierover houden wij u regelmatig op de hoogte. Gedurende het jaar onderstrepen wij onze waardering nog eens extra met een aantal activiteiten. Zo kunt u deelnemen aan de eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers, ontvangt u een eindejaarsattentie en is er jaarlijks een uitstapje.

Projecten

Binnen Mondriaan kunt u zich als vrijwilliger inzetten bij het Bureau Evenementen, het restaurant, de verschillende ontmoetingscentra, de facilitaire dienst, verschillende afdelingen voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding en de inloop van Mondriaan Volwassen in de wijk.

Binnen Mondriaan Ouderen kunt u zich als vrijwilliger inzetten als gastheer/vrouw in het restaurant van Wijerode, bij grootschalige evenementen maar ook kleinere activiteiten in Wijerode, bij verschillende afdelingen voor een individueel contact (zoals een praatje of een wandeling maken) of bij de ondersteuning op afdelingen voor groepsactiviteiten. In de beschermde woonvorm Dormigveld te Landgraaf kunt u als vrijwilliger ondersteunen bij de activiteiten of bent u welkom als maatje voor de bewoners. Lees meer over vrijwilligerswerk bij Mondriaan Ouderen in de folder 'Vrijwilligerswerk, omdat je meer wilt'.

Ervaringsvrijwilligers

Bij Mondriaan Ouderen worden ook ervaringsvrijwilligers ingezet. Een ervaringsvrijwilliger is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad als patiënt in de GGz. Uw ondersteuning kan zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een luisterend oor als gastheer/vrouw in het restaurant in Wijerode, aan het vertellen van uw herstelverhaal aan anderen (zoals hulpverleners, studenten en patiënten) en het mee denken in projecten.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Mondriaan? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan bij onderstaande coördinatoren. U kunt aangeven waar uw interesse ligt, waarna een gesprek volgt met de contactpersoon van het betreffende vrijwilligersproject.

Bent u patiënt bij Mondriaan? Dan komt er ook een gesprek tussen de coördinator en uw persoonlijk begeleider. Samen onderzoeken zij of het vrijwilligerswerk past in uw zorgproces. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de voortgang. Voordat u begint als vrijwilliger, is er een introductie waarbij alle actieve vrijwilligers nauw worden betrokken. 

Vrijwilligersovereenkomst

Als u zich gaat inzetten als vrijwilliger, stellen we met u een vrijwilligersovereenkomst op. Daarin komt onder andere werkbegeleiding, reiskostenvergoeding, verzekeringen en privacy aan bod.

Meer vragen of aanmelden?

Wilt u zich aanmelden of heeft u opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met:

Hans Lacroix, Coördinator Vrijwilligerswerk bij Mondriaan Kinderen & Jeugdigen en Mondriaan Volwassenen (Heerlen en Maastricht), John F. Kennedylaan 301, 6419 XZ Heerlen. 
T 06-34384637 of h.lacroix@mondriaan.eu  

Saskia de Waard, Coördinator Vrijwilligerswerk bij Mondriaan Ouderen, Kloosterkensweg 10, 6419 PJ Heerlen. T 088 506 63 63 of s.de.waard@mondriaan.eu

Lees meer