Training Mental Health First Aid (MHFA)

Als iemand zich in zijn vinger snijdt of z’n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat doe je als een naaste, je collega of iemand anders in je omgeving (beginnende) psychische klachten heeft?

In de Mental Health First Aid (MHFA) training leer je eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Je krijgt informatie over de meest voorkomende psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leer je hoe je moet handelen in een crisissituatie.

MHFA is er voor:

  • Iedereen die meer wil weten over psychische problemen
  • Professionals die beter om willen leren gaan met mensen met psychische problemen
  • Werkgevers die een goede gezondheid van hun medewerkers belangrijk vinden

Mental Health First Aid is een cursus die in heel Nederland gegeven wordt. Mondriaan biedt deze aan voor de regio Zuid-Limburg.

Meer over de training en aanmelden

De MHFA training duurt in totaal 12 uur, verdeeld over 4 dagen (4 x 3uur). Meer informatie of aanmelden kan op: www.mhfa.nl

1 op de 4 Nederlanders krijgt ergens in het leven te maken met psychische problemen. Onderzoek wijst uit dat deelnemers zich na voltooiing van de training voldoende toegerust voelen om wanneer nodig hulp te bieden. MHFA blijkt ook de sociale afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Dit draagt bij aan de destigmatisering van psychische gezondheidsproblemen.

MHFA - Jeugd

De MHFA – Jeugd training duurt in totaal 14 uur, verdeeld over 4 dagen (4 x 3,5 uur). Deze cursus is speciaal bedoeld voor volwassenen die werken of leven met jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar. Psychische klachten manifesteren zich vaak al in deze leeftijdscategorie (12-24 jr). Het omgaan met deze klachten vergt echter een andere aanpak dan bij volwassenen. Deze cursus is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. De cursus staat open voor iedere volwassene, zoals bijv. leerkrachten, maar zeker ook voor ouder(s), familie, vrienden, collegae enz. Kijk hier voor meer informatie.

MHFA wereldwijd

MHFA is in 2000 in Australië ontwikkeld. Het wordt momenteel in 23 landen ingezet, waaronder de Verenigde Staten. Ook voormalig first lady Michelle Obama heeft de training gevolgd. In Groot-Brittannië hebben al meer dan duizend trainers en 85.000 mensen de training gevolgd. Onderzoek wijst uit dat deelnemers zich na voltooiing van de training voldoende toegerust voelen om wanneer nodig hulp te bieden.

Contact

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar: infoMHFA@mondriaan.eu of persoonlijk contact opnemen met:

  • Judith van Witsen, MHFA Coördinator T 06 29 45 48 59 of T 088-5067200

MHFA in de media

Judith van Witsen bij L1

  

Lees meer