gezondheidszorgpsycholoog

Mondriaan verzorgt de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Volwassenen & Ouderen en Kinderen & Jeugd).

Binnen Mondriaan werkt u gedurende de opleiding op 2 tot 3 gevarieerde praktijkplekken. In overleg bekijken we welke praktijkplekken binnen Mondriaan het beste bij u passen. Uw praktijkopleiding bestaat uit 40% diagnostiek, 40% behandelen, 10% indicatie stellen en 10% overige werkzaamheden. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een hiertoe aangestelde werkbegeleider. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid tot het bijwonen en geven van referaten en aanvullende taken. Het gaat uitdrukkelijk om integratie van kennis, kunde en attitude. Het aspect kennis wordt in de opleiding op de gebruikelijke cursorische wijze overgedragen, het aspect kunde verwijst naar vaardigheid en persoonlijke vorming zodat deze in de praktijkopleiding onder begeleiding gestalte kunnen krijgen. Naast werkbegeleiding bieden we supervisie, van een ervaren professional op enige afstand, die gericht is op verdieping en reflectie van het leerproces. U werkt 4 dagen per week bij Mondriaan of een samenwerkende gz-partner, 1 dag per week heeft u cursus.

Lees meer