postmaster Psychologie opleidingen

Mondriaan is een erkende praktijkinstelling voor verschillende postmaster Psychologie opleidingen.

Dit zijn praktijkopleidingen tot een beroep waarvan de naam gevoerd mag worden door degene die als zodanig geregistreerd is in het BIG-register (BIG: wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg). We bieden vier postmaster beroepsopleidingen:

De verantwoordelijk P-opleider is drs. Maria Lemmens. Voor Mondriaan is de door VWS aangewezen opleidingsinstelling voor het cursorisch onderwijs: RINO Zuid in Eindhoven en Rinogroep in Utrecht. Twee specialistische opleidingen: Klinische Psychologie kinderen en jeugd en Klinische Neuro Psychologie zijn landelijk. Het cursorisch onderwijs daarvoor wordt verzorgd door de RINO-groep te Utrecht.

De gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en de psychotherapeut zijn 'basisberoepen' (artikel 3) in de wet BIG. De beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn 'specialismen' (artikel 14) van het beroep gezondheidszorgpsycholoog in de wet BIG.

De opleidingen vinden plaats binnen heel Mondriaan, te weten Mondriaan Ouderen, Mondriaan Volwassenen en Mondriaan Kinderen & Jeugd, een combinatie is ook mogelijk. Wij werken in onze praktijkopleidingen in de regio samen met Adelante, azM en  Psychologenpraktijk Kerkrade/Heerlen. Meer informatie over de opleidingen is te verkrijgen via RINO Zuid te Eindhoven of via de RINO-groep te Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding bij Mondriaan kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau van de Mondriaan Academie, mondriaan.academie.bedrijfsbureau@mondriaan.eu, T 088 506 63 95.