Opleiding tot Verpleegkundig Specialist

Mondriaan is één van de in Nederland erkende opleidingsinstellingen waar de gespecialiseerde opleiding tot GGZ-Verpleegkundig Specialist kan worden gevolgd.*

In de regio Limburg is Mondriaan, in samenwerking met Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS en ‘Met GGZ’ erkend om het praktijkdeel voor de opleiding Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS) aan te bieden. Als verpleegkundig specialist in opleiding kun je bij deze twee instellingen praktijkervaring opdoen. Je blijft in dienst van je huidige werkgever. Je lopende contract wordt voor de duur van de opleiding omgezet in een leerarbeidsovereenkomst.

Focus van de opleiding

Bij de opleiding ligt de nadruk op de professionele verpleegkundige beroepsuitoefening in de volle breedte van de GGz: van intramuraal tot extramuraal en van kinderen tot ouderen, inclusief zorg voor verstandelijk gehandicapten. Op drie werkervaringsplaatsen van elk één jaar doe je ervaring op in een klinische, transmurale en ambulante setting. In overleg met de opleider stel je je leerroute samen.

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel, waarin kennis en vaardigheden goed zichtbaar worden. Het programma telt 720 contacturen, met jaarlijks 40 dagen cursorisch onderwijs (één dag per week). De opleiding is opgebouwd uit modulen, bedoeld om het praktijkleren te ondersteunen. De opleider is beschikbaar voor coachende gesprekken en richt zich vooral op het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit. In individuele en groepssupervisies kun je werken in de praktijk, diplomatieke vaardigheden aanleren en effectieve beïnvloedingsstijlen leren hanteren. De opleider is verantwoordelijk voor je uiteindelijke beoordeling.

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en leidt op tot de wettelijk erkende Verpleegkundig Specialist GGZ (art. 14 wet BIG). In de driejarige opleiding is de tweejarige Master Advanced Nursing Practice geïncludeerd.
http://www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/specialisatie/
http://www.verpleegkundigspecialismen.nl/


Toelatingscriteria opleiding

De kandidaat beschikt over een buitengewone staat van dienst en opleiding:
• Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
• In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);
• Minimaal vier jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in een HBO Verpleegkunde functie, waarvan minimaal drie jaar in de GGZ (aangetoond door middel van FWG-functiebeschrijvingen van de laatste vier jaar);
• Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren middels een verklaring door de leidinggevende (criteria opvraagbaar bij opleider);
• (passieve) Beheersing van de Engelse taal;
• Voorgedragen als kandidaat door een door GGZ-VS erkende praktijkinstelling.

Kandidaten met een getuigschrift MBO-Verpleegkunde of een inservice-B diploma worden in de gelegenheid gesteld om te voldoen aan de eis in het bezit te zijn van een diploma HBO-V:
• MBO-Verpleegkunde getuigschrift met een aanpalende bachelor getuigschrift dat niet ouder is dan 10 jaar op het moment dat de opleiding start. Onder aanpalend wordt verstaan bachelor psychologie, bachelor sociaal pedagogische hulpverlening en bachelor maatschappelijk werk;
• Inservice B-diploma met een aanpalende bachelor getuigschrift dat niet ouder is dan 10 jaar op het moment dat de opleiding start of waarbij een onafhankelijk assessment is afgenomen om alsnog het HBO denk- en werkniveau aan te tonen. Het onafhankelijk assessment mag niet ouder zijn dan een jaar.

Belangstelling?

Wil je je verder verdiepen in je vak, versta je de kunst om je snel in te werken op een nieuwe werkplek en steek je uit boven het gemiddelde? Vind je jezelf iemand die initiatief neemt, pionier wilt zijn, zelfkennis heeft en heb je het vermogen om je eigen functioneren ter discussie te stellen? Als je daarbij beschikt over een flinke dosis motivatie en doorzettingsvermogen, dan is de opleiding Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS) je wellicht op het lijf geschreven.

Als je voldoet aan de genoemde opleidingscriteria kun je je aanmelden door je sollicitatiebrief met een uitgebreide motivatie en curriculum vitae te sturen naar:

Mondriaan
t.a.v. Mondriaan Academie
Postbus 4436
6401 CX Heerlen
of per mail Mondriaan.Academie.Bedrijfsbureau@mondriaan.eu.

Informatie

Wil je meer informatie over de opleiding, zie ook www.ggzvs.nl of neem contact op met de opleider Verpleegkundig Specialist GGZ, Dennis Robroek, d.robroek@mondriaan.eu, T: 06 13 68 11 53.

*
De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende GGZ-instellingen: 

 • GGZ Friesland, Leeuwarden i.s.m. Verslavingszorg Noord Nederland
 • Lentis, Groningen
 • Dimencegroep, Deventer
 • Tactus verslavingszorg, Deventer
 • GGZ Drenthe, Assen
 • ProPersona, Wolfheze
 • Mondriaan, Maastricht i.s.m. Met ggz
 • GGZ Eindhoven en de Kempen, Eindhoven
 • Emergis, Goes
 • GGZ Breburg Groep, Breda i.s.m. de Koraalgroep (de Hondsberg), SMO Breda en Indigo Brabant
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren
 • Altrecht, Utrecht i.s.m. Fivoor (regio Utrecht), Indigo en Jellinek
 • GGZ Centraal, Amersfoort
 • Yulius, Dordrecht
 • Parnassia Groep, Antes, Rotterdam
 • Rivierduinen, Leiden i.s.m. Centrum '45 
 • Parnassia Groep, Den Haag, Fivoor (regio NH/ZH), Indigo regio NH & ZH
 • GGZ Noord-Holland-Noord, Heiloo 
 • GGZ inGeest, Amsterdam 
 • De Rooyse Wissel, Oostrum
 • Fier Leeuwarden