Opleiding tot Psychiater

De Universitaire Opleiding Psychiatrie in Zuid-Limburg wordt verzorgd door GGz instelling Mondriaan en het Maastricht UMC+, in samenwerking met METggz en MC Zuyderland. Het betreft een dynamische, academische opleiding, uitgevoerd door het samenwerkingsverband met de Universiteit Maastricht. Daarnaast bestaat er binnen OOR-ZON m.b.t. het onderwijscurriculum samenwerking met GGzE Eindhoven. Er is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de arts-assistenten en er zijn diverse mogelijkheden tot speciale verdieping op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, forensische psychiatrie, psychotherapie, de psychiatrie op het grensvlak van de somatische geneeskunde, sociale psychiatrie, eetstoornissen en de academische kinderpsychiatrie.

Mondriaan en het Maastricht UMC+ hebben een netwerk van actieve behandelprogramma's ontwikkeld in de regionale GGZ, met veel aandacht voor specialistische, evidence-based behandelingen, wijkgerichte zorg en een juiste balans tussen wetenschappelijke evidentie en de unieke ervaringen van individuele patiënten. De regio heeft een landelijke voorbeeldfunctie op het gebied van de psychosezorg, de neuropsychiatrie (ook in het kader van de geronto-psychiatrie) en de ziekenhuispsychiatrie (topreferente MedPsych units voor volwassenen en kinderen). De psychiaters hechten aan het kweken en behouden van een collegiale atmosfeer en een veilig opleidingsklimaat. Het geheel herziene onderwijscurriculum is gericht op integratie van praktische vaardigheden en theoretische kennis, en maakt gebruik van een corps van universitaire specialisten. Er is een apart curriculum voor de moderne psychotherapie, met ruime mogelijkheden voor individuele supervisie van psychotherapeutische activiteiten.

De opleidingsduur is 4½ jaar en verdiepingen zijn mogelijk in 3 Aandachtsgebieden, te weten: Volwassenpsychiatrie, Ouderenpsychiatrie en Kinder- & Jeugdpsychiatrie. Er is een 4-tal opleiders die het Dagelijks Bestuur van de opleiding vormen. De opleiding voorziet in een met eigen docenten opgebouwd cursorisch curriculum, met veel aandacht voor neuroscience en psychotherapie. Dit onderwijs wordt 1 keer per 2 weken gedurende een complete dag aangeboden. Daarnaast is er een programma van somatiekonderwijs, casuïstiekbesprekingen en het presenteren van CAT’s.

Bezoek ook de website van de Universitaire opleiding Psychiatrie Zuid.

Het opleidingsteam bestaat uit:

  • Patrick Domen - Hoofdopleider
  • Sjacko Sobczak - plaatsvervangend opleider en opleider aandachtsgebied ouderen
  • Peter Vervoort - opleider aandachtsgebied volwassenen
  • Ivo Aben - opleider aandachtsgebied Kinderen en Jeugdigen

Voor informatie betreffende de opleiding kun je contact opnemen met de Hoofdopleider Patrick Domen (06-13809235) of met de opleidingsondersteuner Anne Muermans (088-5066477 of 06- 55206066).