Mondriaan als werkgever

Gelijkwaardigheid tussen mensen, respect en openheid zijn voor ons belangrijke waarden en zijn de leidraad in ons werk.

Gelijkwaardigheid, respect en openheid in ons werkOnze organisatie is continu in ontwikkeling en in beweging. Wij werken op veel fronten samen met andere partners in de zorg. Daarnaast werken we samen met regionale, landelijke en academische opleidingsinstituten, en bieden we opleidingen aan. 
We stimuleren onze medewerkers hun deskundigheid verder te ontwikkelen, door te groeien en hun kennis te delen met andere medewerkers. Wij bieden niet alleen ruime mogelijkheden voor opleiding, maar ook voor de combinatie werken en leren. Je kunt rekenen op een goede CAO-GGZ en we hebben een uitdagend personeelsbeleid.

Beloningsbeleid en salaris

Voor de werknemers geldt de de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ). Functies worden ingedeeld volgens de FWG-systematiek. Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring volgens de CAO GGZ.

Voor de werknemers die medisch specialist zijn geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in de geestelijke gezondheidszorg (AMS GGZ) en de CAO GGZ. De AMS GGZ maakt deel uit van de CAO GGZ.  De AMS GGZ kent een aantal specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen die, naast de CAO GGZ, gelden voor RGS-geregistreerde medisch specialisten.