Werken en leren

Mondriaan is een grote organisatie met veel vormen van dienstverlening, zowel in de zorg als in de ondersteunende sector. Onze medewerkers werken op één van onze locaties, maar gaan ook op huisbezoek bij patiënten. Er wordt immers zorg verleend aan patiënten die klinisch worden opgenomen, maar ook in de thuissituatie. Daarnaast zijn er patiënten die voor dagbehandeling of een individueel gesprek naar onze organisatie toe komen. Dit kan op de hoofdlocatie zijn, maar ook op een kleinere locatie in hun wijk.

boeiend

Werken in de geestelijke gezondheidszorg is boeiend omdat het ontstaan en de ontwikkeling van psychiatrische ziektebeelden interessante onderzoeksgebieden vormen en soms een verrassend licht op je eigen persoonlijkheid werpen.

uitdagend

Werken in de geestelijke gezondheidszorg is uitdagend omdat het nogal wat vergt, zoals: openheid, incasseringsvermogen, communicatief talent en creativiteit.

afwisselend

Werken in de geestelijke gezondheidszorg is afwisselend omdat geen dag hetzelfde is door patiënten en hun problemen.

goede arbeidsomstandigheden

Werken bij Mondriaan betekent goede arbeidsomstandigheden omdat het binnen onze organisatie in vrijwel iedere functie mogelijk is om in deeltijd je werkzaamheden te verrichten. Tevens maken we gebruik van moderne communicatiemiddelen die flexibel werken mogelijk maken.

goed begeleid

Werken bij Mondriaan is goed begeleid omdat na een warm welkom tijdens een introductiedag, de eerste maanden coaching is geregeld op de werkplek en een specifiek inwerkprogramma wordt gehanteerd.

mooie vooruitzichten

Werken bij Mondriaan betekent mooie vooruitzichten omdat interne medewerkers voorrang hebben op lopende vacatures, waardoor doorgroeimogelijkheden ontstaan en competenties benut worden.

Werken achter de schermen

Alle activiteiten die de directe zorg ondersteunen, zijn ondergebracht bij Mondriaan Services. Mondriaan Services verleent ook cliëntgebonden diensten zoals huisvesting, patiëntenkas en maaltijdenverstrekking. Andere diensten hebben betrekking op de randvoorwaarden voor het functioneren van de directe zorgverlening zoals managementinformatie, ict, opleidingen, personeelsbeleid en communicatie.