Lopende onderzoeken

Coping after brain injury       
Gisela Claessens 2013, Prof. Dr. C. van Heugten/Prof. Dr. F. Verhey/Dr. S. Stapert 

Non-motor changes after stimulation of the nucleus subthalamic in patients with advanced Parkinson disease
Brechje FitzGerald 2013, Prof. Dr. V. Visser-Vandewalle/Dr. A. Duits/Dr. A. Winogrodzka

Functional MRI studies into neuro-energetic mechanisms and cognitive effects
Elissa  Klaassen 2013, Prof. Dr. J. Jolles/Dr. L. Evers/Dr. R.H.M. de Groot                                                 

Factors of Nicotine Dependance in Panic Disorder
Inge Knuts 2013, Prof. Dr. E. Griez/Prof. dr. K. Schruers                                           

Interoceptice conditioning
Klara Reynaerts-de Cort 2013, Prof. Dr. E. Griez/Prof. dr. K. Schruers

Awareness after brain injury 
Sanne Smeets 2013, Prof. Dr. C. van Heugten/Prof. Dr. R. Ponds/Prof. Dr. F. Verhey 

Obsessive compulsive disorder and psychosis
Frank van Dael 2013, Prof. Dr. J. van Os/Prof. dr. I. Myin-Germeys

Brain plasticity in psychosis: a prospective neuroimaging study
Sanne Peeters 2014, Prof. Dr. J. van Os/Dr. M. Marcelis 

Social stress and psychose  
Martine van Nierop 2014, Prof. Dr. J. van Os/Prof. Dr. I. Myin-Germeys/Dr. R. van Winkel 

Neuropsychology of cognitive decline
Willemijn Jansen 2016, Prof. Dr. F. Verhey/Dr. P. Aalten 

Cognition and Affect after Stroke    
Syenna Schievink 2016, Prof. Dr. F. Verhey/Dr. S. Köhler/Prof. Dr. R. van Oostenbrugge

................
Claudia Decker

Cognitieve functies bij hersenletsel en affectstoornissen
Patrick Dohmen 

................                                                                                               
Hans Dupont 

Non-motor changes after stimulation of the nucleus subthalamic in patients with advanced Parkinson disease
Nele Gielen 

Neurocognitieve stoornissen bij neuropsychiatrische patiënten
Nicole  Leibold/Prof. Dr. I. Myin-Germeys/Prof. dr. K. Schruers 

The role of neuroimaging phenotypes in ecogenetic studies of psychotic disorder
Jessica Hartman

Brain plasticity in psychosis: a prospective neuroimaging study
Ehsan Pishva

Ecogenetic Studies of Cannabis as a Cause of Psychosis
Dennis Hernaus

Onderzoek naar endofenotypes van psychotische stoornissen
Christine van der Leeuw 

Young onset dementia: Characteristics and impact
Deliane van Vliet/Prof. Dr. F. Verhey/Prof. Dr. R. Koopmans/Dr. M. de Vugt 

GxSxI: Gene-Stress-Immune activation interplay in depression
Janneke Willigers

Zorg Ouderen

Binnen de zorg voor ouderen lopen de volgende onderzoeken:

  • Promotietraject schematherapie bij ouderen (2012 – 2016). Hierbij wordt in samenwerking met GGz Breburg, Mondriaan, de VU Brussel en Universiteit Tilburg gekeken naar de effectiviteit van schematherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Betrokken onderzoekers zijn Arjan Videler, Rita van Royen, Christina van der Feltz- Cornelis, Gina Rossi en Bas van Alphen.

  • Promotietraject GPS studie (2009 – eind 2012). Een psychometrische studie in samenwerking met Universiteit Maastricht waarbij wordt gekeken hoe de gerontologische persoonlijkheidsstoornissenschaal (GPS) als korte screener in de huisartsenpraktijk ingezet kan worden om patiënten gerichter te kunnen doorverwijzen naar de GGz. Betrokken zijn Bas van Alphen, Krystle Penders, Inge Duimel en Job Metsemakes.

  • Promotietraject ‘Dubbelzorgvragers: zorg en behandeling op het snijvlak van GGZ en V&V’ van Janine Collet in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Het traject (afronding is verwacht in 2015) omvat een inventarisatie waarbij de specifieke kenmerken en zorg/behandelbehoefte in kaart gebracht worden van patiënten met ernstige somatische én psychiatrische problemen. Doel is o.a. om patiënten de juiste zorg en behandeling op de juiste plek te kunnen geven; ofwel binnen de GGZ , ofwel binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen. Betrokken zijn Janine Collet, Noud Engelen, Marjolein de Vugt, Frans Verheij en Jos Schols.

  • PID-5 studie (2012 – 2014). Een psychometrisch onderzoek in samenwerking met de VU Brussel naar diagnostische criteria van Sectie III van DSM-5 om diagnoses in de psychiatrie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen te stellen. De studie gebeurt onder leiding van Gina Rossi en Bas van Alphen.

  • Autisme studie (2013-2016). Deze psychometrische studie naar een screeningmethode voor autismespectrumstoornissen bij ouderen heeft als doel om autismespectrumstoornissen beter op te sporen in de Ouderenpsychiatrie zodat  een gerichte indicatie kan worden gesteld voor diagnostisch vervolgonderzoek. Betrokken onderzoekers zijn Sylvia Heijnen, Bas van Alphen en Gina Rossi (VU Brussel).