Academische werkplekken

Om wetenschappelijk onderzoek voor onderzoekers en zorgverleners goed te kunnen uitbouwen, maar ook om onderzoek praktisch op de werkvloer te kunnen toepassen, werken we met zogenoemde academische werkplaatsen. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden waar zowel gewerkt wordt aan wetenschappelijke kennisontwikkeling, als aan verbetering en vernieuwing van het zorgaanbod in een bepaalde sector. Het is de zorgpraktijk waarin de academisering is geïntegreerd. In de werkplaatsen wordt zowel door Mondriaan als door deelnemende universiteiten geïnvesteerd. Bedoeling ervan is dat nieuwe kennis en de toepassing ervan een vast onderdeel van de dagelijkse GGz-praktijk wordt om zo continu de zorg te kunnen toetsen en verbeteren. Onderzoek, opleiding en onderwijs worden hier helemaal op de dagelijkse praktijk afgestemd.

Lees meer