Academisch Angstcentrum

Het Academisch Angstcentrum is een geacademiseerde zorglijn in samenwerking met de capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de UM.

Het centrum kent twee promotietrajecten en één onderzoekslijn. Ze zijn er allemaal in grote lijnen op gericht om inzicht te krijgen in, en het begrijpen en doorgronden van mechanismen bij psychische klachten.

  • Promotietraject Gen-omgeving interactie en paniek (2007 – 2014), van Inge Knuts waarbij wordt onderzocht welke factoren ernstige paniekreacties kunnen uitlokken.
  • Promotietraject met thema Van paniekaanval tot paniekstoornis (afgerond in 2013) van Klara De Cort, waarbij gekeken wordt in hoeverre de rol van leermechanismen hierbij een rol speelt.
  • Onderzoekslijn Weerbaarheid en trauma (zonder einddatum) door Bart Rutten in samenwerking met het UM. Onderzoeksvraag is welke biogenetische factoren ervoor zorgen dat sommige mensen kwetsbaar zijn voor trauma en anderen niet.