SVG reclassering Mondriaan

"Met onze kennis van verslaving kunnen we criminele carrières stoppen. Het liefst zo vroeg mogelijk. Door bij kleine delicten direct de achterliggende problematiek aan te pakken kunnen we toekomstige misdaad voorkomen.” Twan Sommers | Manager SVG reclassering Mondriaan

Jaarlijks verwijst Justitie ruim 20.000 personen naar de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). In Zuid-Limburg is SVG reclassering Mondriaan de partner van Justitie in de aanpak van delinquenten die onder invloed van middelen verdacht of veroordeeld zijn voor het plegen van een delict. Deze delictplegers hebben veelal problemen op het psychische en/of sociale vlak. Onze specialistische reclasseringswerkers helpen hen bij het begrijpen, beheersen en aanpakken van die problematiek. Samen met de delinquent en Justitie werken wij aan herstel, verminderen van de overlast en het vergroten van de veiligheid in Zuid-Limburg.

We werken samen met Justitie, politie, het gevangeniswezen en gemeenten. We brengen advies uit aan rechters, officieren van Justitie en gevangenisdirecties. Daarnaast houden we toezicht op daders en verdachten. We motiveren onze cliënten hun gedrag te veranderen. Dit doen we onder meer door ze toe te leiden naar behandeling voor hun middelengebruik. Want pas als de achterliggende problematiek wordt aangepakt is er een serieuze kans op een nieuw begin.

Onafhankelijke positie

SVG reclassering Mondriaan is geen verlengstuk van justitie, maar ook niet van de zorg. Juist hierdoor kan de SVG reclassering Mondriaan een brug vormen tussen justitie en zorg, tussen cliënt en de maatschappij, en een succesvolle re-integratie mogelijk maken.