euPrevent Social Norms Approach

Euregionaal project euPrevent Social Norms Approach

What’s the Norm? Check it. Enjoy Life.

‘Grensoverschrijdend werken we samen aan een goede volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn. We geven mensen informatie zodat ze inzichten verkrijgen en geïnspireerd worden om gezondere keuzes maken.’

euPrevent Social Norms Approach


Het project euPrevent Social Norms Approach is een samenwerking tussen 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). De ‘Social Norms Approach’ is een veel belovende aanpak als het gaat om gedragsverandering, in combinatie met andere preventiemaatregelen. Onderzoek laat zien dat mensen met schadelijk gedrag aanzienlijk minder gaan gebruiken wanneer ze hun norm bijstellen. Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om schadelijk consumptiegedrag zoals; alcohol, drugs en medicijnengebruik bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken.

euPrevent | EMR

Het project ‘euPrevent Social Norms Approach’ valt onder het programma ‘Addiction’ van euPrevent. euPrevent is een euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn te verhogen.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Mondriaan is de leadpartner van het project ‘euPrevent Social Norms Approach’.
De betrokken partnerorganisaties zijn: 

  • ASL Eupen (BE)
  • CAD Limburg (BE)
  • Stad Hasselt (BE)
  • Université de Liège (BE)
  • Caritasverband Euskirchen (DE)
  • Caritasverband Westeifel e.V. (DE)
  • Gesundheitsamt Heinsberg (DE)
  • Suchthilfe Aachen (DE)
  • GGD Zuid Limburg (NL)
  • euPrevent | EMR (NL)

De rol van Mondriaan

Mondriaan is de lead-partner van dit Euregionaal project en daardoor voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de coördinatie van deze samenwerking. De doelstelling en uitvoering van dit project past volledig in de visie op geestelijke gezondheid van Mondriaan.

Financiering

Het project euPrevent Social Norms Approach wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van € 1.065.840,- door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Daarnaast ontvangt het project cofinanciering en betalen projectpartners een eigen bijdrage.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Meer informatie

Mondriaan voor geestelijke gezondheid
postbus 4436
6401CX  Heerlen
088-506 6262

www.euprevent.eu/sna