Preventie

Kinderen en Jeugdigen

Bij de preventieafdeling Kinderen en Jeugdigen kun je terecht als je niet lekker in je vel zit. Iedereen heeft daar wel eens last van, maar door er over te praten en met andere activiteiten, alleen of in een groep, krijg je hulp om een oplossing te vinden en anders met je zorgen om te gaan.

Volwassenen

Bij de afdeling verslavingspreventie kan men terecht voor alles wat men wil weten over alcohol, andere drugs en gokken. Er worden cursussen, trainingen en voorlichtingen gegeven aan jongeren, volwassenen, beleidsmakers en professionals. Lees meer op www.alcoholdrugs.nl.

Ouderen

Veel ouderen kampen met gevoelens van angst of depressie. Ongeveer een derde van de mensen ouder dan 55 jaar, die bij de huisarts komt, heeft hier last van. Mondriaan Ouderen biedt mensen vanaf 55 jaar de mogelijkheid meer grip te krijgen op deze gevoelens door de preventiecursussen 'In de put, uit de put' en 'Angst de baas'

Online zelfhulptrainingen Online Zelfhulptrainingen

Mondriaan biedt verschillende online zelfhulptrainingen op het gebied van stress, slecht slapen, piekeren, somberheid, alcoholgebruik en mantelzorg. Deze zijn voor iedereen gratis beschikbaar.

Voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen, die één of meer kinderen hebben in de leeftijd van 1 tot 18 jaar is er ook de online groepscursus KopopOuders. Deze cursus is ontwikkeld door het Trimbos instituut en wordt o.a. uitgevoerd i.s.m. Mondriaan

Training Mental Health First Aid (MHFA)

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus waar je leert eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. In de training krijg je informatie over psychische klachten. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Je leert ook hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisissituatie verkeert.