Online zelfhulptrainingen

Mondriaan werkt aan een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Preventie in de vorm van zelfhulptraininingen is daar een onderdeel van.

Overzicht online zelfhulptrainingen Mondriaan biedt verschillende online zelfhulptrainingen op het gebied van stress, slecht slapen, piekeren, somberheid, alcoholgebruik en mantelzorg. Deze zijn voor iedereen gratis en zonder inmenging van Mondriaan beschikbaar.

In elke sessie krijgt de deelnemer informatie, leest hij/zij de oefeningen van voorbeeld deelnemers en gaat de deelnemer zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen. In de sessies staan ook filmpjes van een behandelaar en een ervaringsdeskundige. Zij geven informatie en tips over het onderwerp van de sessie en delen hun persoonlijke ervaringen.

De trainingen zijn in eigen tempo te doorlopen. Na het afronden van de training blijven de sessies beschikbaar om informatie nog eens terug te lezen of verder te oefenen.

Voor een overzicht van de trainingen verwijzen we u graag naar de patiënteninformatie.

Hoe kan men de trainingen starten?

De online trainingen start men heel eenvoudig door zelf een inlogaccount aan te maken (zie rode pijl) op de site: https://mondriaanzelfhulp.minddistrict.nl. Account aanmaken 

Na bevestiging via e-mail en inloggen staan de zelfhulptrainingen klaar bij 'Start een training'. Men kan de training naar keuze activeren. De training doorloopt men stapsgewijs. Zodra een onderdeel afgerond is kan men verder met de volgende sessie.

Lees meer