Beschermd wonen Mondriaan

Mondriaan beschikt over verschillende beschermde woonvormen of vormen van woonbegeleiding, waar we graag met de patiënt toewerken naar een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen. Samen kijken we welke zorgbehoefte de patiënt heeft en waar ondersteuning van belang is.

Beschermd Wonen in Parkstad

Mondriaan biedt Beschermd Wonen in de regio Parkstad. Om in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen dient hij/zij in behandeling bij Mondriaan te zijn of een behandeling bij Mondriaan te starten. Hiervoor kunt u verwijzen via onze voordeur.  

Indien behandeling geïndiceerd is, dan kan een verwijzing naar Beschermd Wonen plaatsvinden. Daarnaast heeft patiënt een beschikking van de gemeente nodig. Indien patiënt geïndiceerd is voor Beschermd Wonen kan Mondriaan ondersteunen bij het aanvragen van deze beschikking in gemeente Parkstad.

Uitgezonderd is Beschermd Wonen Weidezicht. Aanmelding voor deze beschermde woonvorm van Radix verloopt via de reclassering.

Beschermd wonen in Maastricht en Heuvelland

In de regio Maastricht en Heuvelland heeft Mondriaan geen eigen beschermde woonvormen, maar werken we nauw samen met de Levantogroep.

Lees meer