Bemoeizorg (voor zorgmijdende patiënten)

Zorgwekkende zorgmijders is een groeiende doelgroep. De kans is groot dat u in uw huisartsenpraktijk ook patiënten heeft die moeilijk toe te leiden zijn naar professionele zorg.

Als team Bemoeizorg Parkstad kunnen wij hierbij ondersteuning bieden. Ons multidisciplinair team houdt zich namelijk specifiek bezig met toeleiding van zorgwekkende zorgmijders naar de geïndiceerde (zorg)instelling. Ons team bestaat uit een psychiater, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en verpleegkundig ambulant woonbegeleiders.

Lees meer