Behandelaanbod Mondriaan

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.

Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan, opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd. We zijn actief in de regio’s Parkstad, Maastricht/Heuvelland en Sittard.

Behandelaanbod Kinderen en Jeugdigen

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen behandelt kinderen en jeugdigen met complexe (ortho)psychiatrische problemen. Ook jeugdigen die problemen hebben met middelengebruik kunnen bij ons terecht. Lees meer.

Behandelaanbod Volwassenen

Mondriaan Volwassenen behandelt volwassenen (tussen 18 en 65 jaar) met autisme, ad(h)d, angststoornissen, stemmingsstoornissen, (dreigend) delictgedrag, persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, psychose en schizofrenie en verslavingsproblematiek. Mondriaan Volwassenen biedt generalistische basis ggz en specialistische ggz. Lees meer.

Behandelaanbod Ouderen

Mondriaan Ouderen behandelt mensen van 65 jaar en ouder met psychische en/of psychiatrische problemen zoals depressiviteit, angsten, fobieën, ernstige vergeetachtigheid, spanningsklachten, onrust en verwardheid. Mondriaan Ouderen biedt generalistische basis ggz, specialistische ggz en topklinische zorg. Lees meer.

Naast behandeling biedt Mondriaan: