Aanmelden en wachttijden

U kunt bij Mondriaan terecht via een verwijzing van uw (huis)arts, een medisch specialist, een Arbo-arts of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Alleen verwijzers kunnen u aanmelden voor behandeling.

Mondriaan probeert de wachttijden tot een minimum te beperken. Hieronder vindt u via de link het meest recente overzicht.

Wanneer sprake is van een crisissituatie doen wachttijden niet ter zake. Onze crisisdienst in Heerlen en Maastricht is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Echter ook bij een crisis dient uw eigen huisarts (of buiten kantoortijden de huisarts van de huisartsenpost) u te verwijzen naar Mondriaan. De medewerkers van de crisisdienst kijken welke zorg nodig is en regelen dit onmiddellijk.

Lees meer