Wij zoeken uitbreiding voor De Nieuwe GGZ

Geplaatst op 24 oktober 2019

Wij zoeken uitbreiding voor De Nieuwe GGZ

Wil jij vanuit de praktijk innovatief en grensverleggend mede vormgeven aan een duurzame GGZ? We gaan graag het gesprek met je aan.

Mondriaan en De Nieuwe GGZ

De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Lees hier ons verhaal. Meer informatie over Mondriaan vind je op onze website.

In het kader van De Nieuwe GGZ participeert Mondriaan actief in twee pilots in Zuid Limburg (Maastricht Noord Oost en Hoensbroek). Een belangrijke pijler in de pilots is de uitvoering van de geestelijke gezondheidszorg door het Algemene GGZ team (AGT). Het AGT werkt op lokaal niveau nauw samen met de huisartsen, POH’s, GGZ-instellingen en WMO partners. Om de AGT’s op volle sterkte te brengen zijn we op zoek naar professionals vanuit verschillende disciplines die hieraan willen bijdragen. Het AGT is een multidisciplinair 2e lijn GGZ-team en heeft voldoende capaciteit en expertise ter beschikking om zelfstandig te opereren op lokaal niveau en werkt in principe inclusief. Alle patiënten van 0 tot 100 jaar met uiteenlopende problematiek komen voor deze zorg in aanmerking.

Het AGT behandelt en begeleidt patiënten zo veel mogelijk zelf, een volwaardig allround team is hierbij noodzakelijk. Een substantieel deel van de patiënten heeft baat bij korte focus interventie(s). Bij multi-problematiek zal een geïntegreerd behandel- en begeleidingsaanbod worden aangeboden, op basis van gezamenlijke besluitvorming. Afhankelijk van de aard van de problematiek c.q. de fase in het beloop is er tevens directe samenwerking met de regionale sub specialismen. In voorkomende gevallen kan vanuit het sub specialisme een specifieke module worden uitgevoerd of kan de patiënt tijdelijk worden overgedragen voor een volledig zorgprogramma.

De professionals van het AGT hebben een belangrijke verbindende rol in het netwerk. Zij hebben een liaison functie naar de patiënt, de context, de huisarts en POH, de WMO partners en de sub specialismen. Die verbindende servicegerichte rol is integraal onderdeel van het AGT aanbod. Het AGT bedient 7 tot 10 huisartsen wat neerkomt op een adherentie van 15.000 tot 20.000 patiënten.

Wie zoeken wij?       

Verpleegkundig Specialist

GZ Psycholoog

Psychiater

De minimale inzet binnen het AGT is 16 uur per week, ter waarborging van continuïteit. Een gecombineerde functie, parttime binnen het AGT en parttime binnen een van de sub specialismen (Verslavingszorg en PsyQ) wordt als een verrijking gezien om de verbinding in de praktijk gestalte te geven. Kandidaten die zo’n combinatie overwegen, worden van harte uitgenodigd te reageren.

Wat wij bieden

Wij bieden jou gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Bij ons is er ruimte voor ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijhouden en we hebben binnen onze organisatie dan ook diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen, opleidingen en/of trainingen. Salaris en rechtspositie zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden, een ruime verlofregeling en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen.

Structureel zijn er mogelijkheden voor het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs (denk bijvoorbeeld aan het geven van klinische lessen, bijscholing, referaten). Mondriaan werkt actief samen met diverse universiteiten en beroepsopleidingen.

Is je interesse gewekt?

Als je geïnteresseerd bent in een specifieke functie in De Nieuwe GGZ klik dan op de betreffende link.

Je kunt een reactie mailen naar: sollicitatie@mondriaan.eu onder vermelding van: De nieuwe GGZ.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld