Vrijwilligers

Geplaatst op 15 november 2018

Wil jij je graag, samen met anderen, als vrijwilliger inzetten voor onze patiënten?                                                                                        

Vrijwilligerswerk, bijzonder werk
Onze vrijwilligers zijn bijzondere mensen en dragen vanuit hun eigen beweegredenen een steentje bij aan het welbevinden van de patiënten van Mondriaan. Deze vrijwilligers hebben met elkaar gemeen dat ze een boeiende tijdsbesteding combineren met iets doen voor een ander en dat schept een hechte band.

Jaarlijks biedt Mondriaan zorg aan meer dan 7.000 mensen. We hebben speciale programma’s voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblemen. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie. Naast de zorg van professionals, is het werk van vrijwilligers onmisbaar voor onze patiënten. Vrijwilligers bieden met hun enthousiasme, inzet en aandacht een zeer waardevolle aanvulling op de zorg.

Wat bieden wij onze vrijwilligers?
Natuurlijk vinden wij het bijzonder dat je belangeloos een deel van je vrije tijd aanbiedt. Dat waarderen we zeer. We bieden mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. Gedurende het jaar organiseren we een aantal gezellige activiteiten en kun je bijvoorbeeld deelnemen aan het jaarlijkse uitstapje en de eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers. Ook krijg je een eindejaarsattentie.


Heb jij belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Mondriaan?

Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Je kunt tijdens dit gesprek aangeven waar je interesse ligt. Mail naar: vrijwilligerswerk@mondriaan.eu.