Psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PIOG)

Geplaatst op 25 juli 2019

3 vacatures voor Psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PIOG)

differentiatie Volwassenen & Ouderen (gemiddeld 36 uur per week)

Binnen Mondriaan zijn per 1 januari 2020 drie opleidingsplaatsen vacant voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, deze start 1 januari 2020 en duurt twee jaar. De opleiding vindt plaats in samenwerking met RINO Zuid conform de vereisten voor registratie als GZ-psycholoog in het kader van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). RINO Zuid verzorgt één dag in de week in Eindhoven het cursorisch programma (480 contacturen). Daarnaast zijn er 240 uren door de opleideling te besteden aan praktijkopdrachten. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk binnen Mondriaan; mogelijk is er een uitwisseling met de Generalistische Basis GGZ van Mondriaan of een van de samenwerkingspartners, waaronder Adelante, Psychologenpraktijk Kerkrade/Heerlen.

De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur plus 90 uur supervisie. De opleiding is voor 70% gericht op volwassenen en ouderen en voor 30% op kinderen en jeugdigen. De PIOG verricht productie voor 75% van de normale productie-eis van een professional op die afdeling. De resterende 25% is bedoeld voor de extra voorbereiding op nieuwe taakgebieden, werkbegeleiding en supervisie, en voor de verplichte praktijk gerelateerde studieopdrachten en werkbezoeken.

De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw M. Lemmens, klinisch psycholoog en praktijkopleider bij Mondriaan. Daarnaast is er sprake van een werkbegeleider en een supervisor. Met de werkbegeleider op de werkvloer is dagelijks/wekelijks contact over de invulling van patiënt gerelateerde taken. De supervisor begeleidt de PIOG in diens algemene professionele groei. Gedurende de opleiding krijgt de PIOG te maken met meerdere settings/afdelingen en werkbegeleiders. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de PIOG ervaring opbouwt met diverse soorten diagnostiek (algemeen screenende diagnostiek, psychologische- testdiagnostiek, persoonlijkheidsdiagnostiek, gedragsdiagnostiek) en verschillende behandelingsinterventies, alsmede een verscheidenheid aan patiënten/cliëntengroepen.

Jouw kwaliteiten

  • Een afgeronde opleiding in één van de gedragswetenschappen.
  • Enige jaren werkervaring binnen de GGZ en ervaring met groepen en systemen kan een pre zijn.
  • Een goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid.
  • Een LOGO-verklaring is vereist.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden

De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Afhankelijk van ervaring vindt inschaling plaats in FWG 59/60, minimaal € 2.793,-- en maximaal € 4.355,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De actuele opleidingsprijs van de RINO is te vinden op de site van RINO Zuid.

Er is sprake van 50% tegemoetkoming door Mondriaan in de directe opleidingskosten; voor het volgen van het cursorische programma wordt 50% tijd vergoed en 100% reiskosten (op basis van openbaar vervoer laagste klasse). De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling. De vakbibliotheek van Mondriaan stelt de verplicht aan te schaffen handboeken beschikbaar.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau Mondriaan Academie en/of mw. drs. M. Lemmens, P-opleider Mondriaan, tel. 088-5066395 of per e-mail: . Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mw. drs. M. Lemmens, P-opleider Mondriaan.

Op grond van de brieven vindt een voorselectie plaats waarna de selectiegesprekken gepland worden.

De geselecteerde kandidaten zullen voorgedragen worden aan RINO Zuid.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht voor om referenties in te winnen.

Geïnteresseerd?

Sollicitaties, voorzien van motivatie, CV én LOGO-verklaring, uiterlijk tot en met 10 september 2019 via onderstaande link:

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Indien je niet voldoet aan de gestelde eisen of gevraagde bijlagen ontbreken, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 24 september a.s.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.