HBO Verpleegkundige / HBO agogisch werkende

Geplaatst op 10 april 2019

Werken bij Mondriaan is nooit saai. Je vindt bij ons een uitdagende baan waar je je kunt ontwikkelen op professioneel en individueel vlak. Als je stevig in je schoenen staat, initiatiefrijk bent en houdt van afwisseling, dan heten wij je graag welkom. Voel jij iets voor een maatschappelijk relevante baan? Lees dan verder en we zien je reactie graag tegemoet!

Voor zowel de Kliniek Radix en Forensisch BW zijn we op zoek naar:

HBO Verpleegkundige  / HBO agogisch werkende 

Dienstverband:   28 - 36 uur per week
Kernfunctie:       Verpleegkundigen 1 / agogisch werkenden 1
Standplaats:       Heerlen
Opleiding:         Hbo Verpleegkunde, Agogisch werk, Sociaal Work, SPH
                         (bij voorkeur met GGZ-differentiatie).

Salaris:              FWG 50, minimaal € 2.091,-- en max € 3.467,-- bij voltijd dienstverband
Werving:           Intern en extern  

Past deze functie bij jou?

Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische en/of verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van delict risico tot op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staat. Daarnaast bevat de behandeling elementen van de zorgprogramma’s schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling wordt merendeels uitgevoerd middels het stepped care principe. Centraal in de behandeling staat het voorkomen van recidive, waarbij voortdurend een link wordt gelegd naar de delict analyse en de delict keten.

Als verpleegkundige begeleid je patiënten die intensieve complexe zorg nodig hebben. Je belangrijkste taken zijn diagnostiek en crisisinterventie. Je zorgt voor het opstellen, coördineren en uitvoeren van het integrale zorgproces voor een aantal aan jou toegewezen patiënten. Vanuit je professionele verantwoordelijkheid signaleer, initiëer en schep je voorwaarden voor verbeteringen en innovaties in de zorgverlening, de methodiekontwikkeling en de ontwikkelingen van werkprocessen. Je coacht collega’s en participeert in beleidsontwikkeling. Je bent deskundig in het geven van therapiegroepen op de afdeling. Ten slotte vervul je een afdeling overstijgende regiefunctie; het buiten kantooruren uitvoeren van de ‘telefoondienst’ is daar onderdeel van.

Ben je avond-nacht-weekend hoofd binnen Mondriaan dan is er de mogelijkheid om deze functie te blijven vervullen vanuit Radix.

Jouw kwaliteiten

Je hebt grote affiniteit met de doelgroep en kennis van psychopathologie en somatiek. Je hebt een flexibele werkhouding en je vindt het prettig om in een dynamische, soms hectische werkomgeving te functioneren. Je beschikt bij voorkeur over ruime ervaring met het behandelen en begeleiden van patiënten met complexe forensische problematiek.

Wat wij jou bieden

Wij bieden medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving. Bij ons is er volop ruimte voor professionele ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. Wij bieden een salaris en rechtspositie conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden en een ruime verlofregeling. De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Mondriaan

Wij zijn een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met ca. 40 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 7.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie. Voor meer informatie: mondriaan.eu. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.

Is je interesse gewekt?

Voor informatie over de functie binnen de kliniek kun je contact opnemen met Sabine Dukers, tel:  0655227442 en over de functie binnen forensisch bw met Richard Gubbels, tel: 088-5066936

Reageren op deze doorlopende vacature? Dat kan via onderstaande button:

In de motivatie brief kan je aangeven naar welk onderdeel van Radix  je voorkeur uit gaat.  

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag en voor de verpleegkundige een geldige BIG registratie te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.