GZ-Psycholoog

Geplaatst op 30 januari 2019

GZ-psycholoog

Werken bij Mondriaan is nooit saai. Je vindt bij ons een uitdagende baan waar je je kunt ontwikkelen op professioneel en individueel vlak. Als je stevig in je schoenen staat, initiatiefrijk bent en houdt van afwisseling, dan heten wij je graag welkom. Voel jij iets voor een maatschappelijk relevante baan? Lees dan verder en we zien je reactie graag tegemoet!

Dienstverband:           24-36 uur p.w.
Kernfunctie:               Gedragswetenschapper 2
Standplaats:               Heerlen (in combinatie met Maastricht of Sittard)
Opleiding:                  Afgeronde opleiding gezondheidszorgpsycholoog
Salaris:                       FWG 65 - CAO  GGZ (min. €3.266,-- en max. €5.126,-- ).
Werving:                     In- en extern
Afdeling:                    Radix, Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg      

Past deze functie bij jou?

Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische/verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van delict recidive-risico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staan. Daarnaast bevat de behandeling elementen van de zorgprogramma’s schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en  persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling wordt merendeels uitgevoerd vanuit het stepped care principe.

De GZ-psycholoog gaat de rol van regiebehandelaar invullen in een ambulant team. Het ambulant team bestaat uit een Forensisch Fact en Forensische Poli. Het accent van je werkzaamheden ligt echter bij het F-FACT team maar we gaan uit van een brede inzetbaarheid. Wij zoeken iemand die gewend is om initiatief te nemen en meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden. Dit is nodig om het zorgproces op deskundige wijze te coördineren en de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een integraal behandelproces. Als regiebehandelaar ben je voor alle betrokkenen het centrale aanspreekpunt. Naast de regierol en de inhoudelijke verantwoordelijkheden, vervul je zowel een richtinggevende als coachende rol binnen het behandelteam. Je bent een inspirator die kan overtuigen en enthousiasmeren. Daarnaast adviseer je de organisatie over de (door)ontwikkeling en innovatie van de behandelmethodiek, de deskundigheidsbevordering van de behandelaren en overige zorgprocessen. Dit doe je bijvoorbeeld door het verzorgen van intervisie en het geven van onderwijs. Je werkt samen in een team van circa tien professionals.

Jouw kwaliteiten

Wij zijn op zoek naar een deskundige en geregistreerde GZ-psycholoog die grote affiniteit heeft met onze doelgroep en méér wil dan alleen behandelaar zijn. Daarbij is het een pre als je ervaring hebt met mensen met meervoudige complexe problematiek. Je beschikt over een ‘helikopterview’ bij de aanpak van multidisciplinaire problematiek. Je hebt een coachende houding maar weet ook de touwtjes in handen te nemen wanneer dit nodig is.

Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid en je hecht waarde aan het uitgangspunt van ‘eigen regie’ en ‘zelfregulering’ voor zowel teams als patiënten.

Wat wij jou bieden

Wij bieden medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving. Bij ons is er volop ruimte voor professionele ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. Wij bieden een salaris en rechtspositie conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden en een ruime verlofregeling.

De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Mondriaan

Wij zijn een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met ca. 40 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 11.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Voor meer informatie: www.mondriaan.eu.

Is je interesse gewekt?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Margo Habets, RVE manager, bereikbaar op 06-13205993.

Wil je reageren op deze doorlopende vacature? Dat kan via onderstaande button:

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen en een afschrift van het BIG-register. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.