Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist - klinisch psycholoog (GIOS)

Geplaatst op 2 januari 2020

2 vacatures voor

gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist - klinisch psycholoog (GIOS)

(binnen de zorgbedrijven Volwassenen & Ouderen)

voor minimaal 27 uur per week

Opleiding tot klinisch psycholoog

1 september 2020 start weer een nieuwe opleidingsgroep voor de landelijke specialistische opleiding tot klinisch psycholoog. Deze vierjarige opleiding is bestemd voor geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die zich willen specialiseren tot klinisch psycholoog.
De opleiding bestaat uit een cursorisch programma en een praktijkopleiding. De opleiding vindt plaats in samenwerking met RINO-Zuid te Eindhoven.
De GIOS verwerft specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de (psycho)diagnostiek en indicatiestellingen bij complexe vraagstellingen, psychotherapie bij complexe psychiatrische problematiek, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en overige taken als management, begeleiding geven, doceren. Op het gebied van de psychotherapie zal het deskundigheidsniveau gelijk zijn aan de opleidingseisen die gelden voor de psychotherapeut. Het wetenschappelijk onderzoek dat de GIOS verricht is relevant voor de praktijk en mondt uit in een publicatie. De managementopdracht mondt uit in een verslag.
In de praktijk werkt de GIOS onder begeleiding van een werkbegeleider, een ervaren op specialistisch niveau gekwalificeerde collega. Daarnaast worden binnen werktijd supervisies gevolgd bij daartoe erkende supervisoren. Een leertherapie van 50 uur is eveneens verplicht.
De praktijkopleider (mevrouw M. Lemmens, klinisch psycholoog) is verantwoordelijk voor de gehele opleidingsroute. Om een breed scala aan complexe problematiek te leren kennen en om diverse diagnostische en behandelmethoden te kunnen verwerven, zal - in overleg met management en praktijkopleider - een leerroute worden samengesteld.

Functie-eisen

  • Voldoen aan de toelatingseisen voor de opleiding tot klinisch psycholoog o.a. een afgeronde opleiding Gezondheidszorgpsycholoog.
  • Meer dan gemiddeld gekwalificeerd in het werk als professional/gezondheids- zorgpsycholoog.
  • Een leergierige houding, doorzettingsvermogen, initiatief, zelfstandigheid, goede samenwerking en organisatie, flexibiliteit, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid en goede disciplinaire vaardigheid.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden

De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Afhankelijk van ervaring vindt inschaling in principe plaats in FWG 64/65. De actuele opleidingsprijs van de RINO is te vinden op de RINO-site. Er is sprake van 100% tegemoetkoming door Mondriaan in de directe opleidingskosten, voor het volgen van het cursorische programma wordt 50% tijd vergoed en 100% reiskosten (op basis van openbaar vervoer laagste klasse).

De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling. De vakbibliotheek stelt de verplicht aan te schaffen handboeken beschikbaar.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau Mondriaan Academie, tel. 088-5066395 of per e-mail: Mondriaan.Academie.Bedrijfsbureau@mondriaan.eu.
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mw. drs. M. Lemmens, P-opleider Mondriaan,  per e-mail: m.lemmens@mondriaan.eu
Op grond van de brieven vindt een voorselectie plaats waarna de selectiegesprekken gepland worden.
De geselecteerde kandidaten zullen voorgedragen worden aan RINO Zuid.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht voor om referenties in te winnen.

Geïnteresseerd?

Reacties uiterlijk tot en met 27 januari 2020 via onderstaande link:

 

De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 11 februari 2020.

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.