Voor verwijzers en zorgprofessionals

Het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen is het derdelijns zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen. Als TOP-GGz erkend 'superspecialisme' vervullen we onder meer een bovenregionale en euregionale functie op het vlak van consultaties en second opinions voor huisartsen, andere GGz-instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, en de somatische sector (zoals klinische geriatrie en neurologie).

Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen De populair-wetenschappelijke uitgave 'Ouderen met karakter'

Het Topklinisch centrum is gebouwd op drie pijlers:

  • innovatieve patiëntenzorg
  • wetenschappelijk onderzoek
  • en onderwijs.  

De door Mondriaan Ouderen gevestigde leerstoel ‘klinische ouderenpsychologie’ aan de Vrije Universiteit Brussel is de katalysator van de onderzoekslijn naar topklinische interventies bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Met het keurmerk TOPGGz zijn ouderenpsychiatrie en klinische ouderenpsychologie erkend als specialismen binnen de Nederlandse GGz.  

Wat doet het Topklinisch centrum?

  • Persoonlijkheidsonderzoek: diagnostiek van sterke en zwakke persoonlijkheidseigenschappen om een behandelindicatie te stellen of gerichte omgangsadviezen te geven. We gebruiken specifieke, voor ouderen ontwikkelde of gevalideerde persoonlijkheidstests.

  • Innovatieve behandelingen: het gaat om ambulante of klinische behandelinterventies, gericht op de persoonlijkheid bij ouderen die niet of nauwelijks in Nederland worden verricht, maar waarvan eerste wetenschappelijke studies of klinische ervaringen aantonen dat ouderen er baat bij hebben. Voor meer informatie, zie de download (.pdf) 'Innovatieve behandelingen'.

  • Gedragsadvisering: we hanteren hierbij een specifiek model, gericht op de kernbehoeften van de oudere persoon als aangrijpingspunt in de bejegening voor mantelzorgers en professionals. Hier leest u hoe dit op afdeling C1 van Wijerode in de praktijk wordt gebracht.

  • Second opinion & consultaties: huisartsen, GGz-instellingen, VVT-sector, somatische sector (o.a. klinische geriatrie) kunnen ons om advies vragen. Structurele 'spreekuren' zijn hiervoor ingepland op iedere dinsdag- & donderdagochtend van 9.00-10.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur. Het telefoonnummer is 088 - 506 6363. Hier leest u een interview over consultaties.

  • Wetenschappelijk onderzoek: het Topklinisch centrum heeft een eigen onderzoekslijn met leerstoel op het gebied van patiëntgebonden onderzoek naar de diagnostiek, behandeling en omgang van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Naast onze eigen wetenschappelijke studies stimuleren we graag nieuwe onderzoeksinitiatieven in Nederland en België. Verwijzingen naar relevante wetenschappelijke publicaties vindt u hier.

  • Onderwijs: we verzorgen onderwijs op maat voor professionals in de zorg. Ook zijn we actief binnen het (post)academisch onderwijs op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, zoals binnen de opleiding tot verpleegkundig specialist, ouderenpsychiater, klinisch geriater, huisarts en gezondheidszorgpsycholoog.

  • Patiënten en naastbetrokkenen: we verzorgen infobijeenkomsten voor patiënten en naastbetrokkenen. Binnen de Cliëntenraad van Mondriaan Ouderen gaat specifieke aandacht uit naar behandelthema’s gericht op persoonlijkheidsproblematiek.

Terug naar de hoofdpagina

Download