Typen persoonlijkheidsstoornissen

Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen. In de GGz wordt gewerkt met het classificatiesysteem DSM-5. In dit classificatiesysteem zijn psychiatrische ziekten gerangschikt en iedere ziekte is verder uiteengezet in bijbehorende kenmerken.

De DSM-5 gaat uit van tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen, verdeeld in drie clusters (A,B,C) en een restcategorie.

  • Cluster A wordt gekenmerkt door eigenzinnig, achterdochtig en solistisch gedrag en bestaat uit de paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornissen.
  • In cluster-B staat trots, impulsief, manipulatief en egocentrisch gedrag centraal. We zien de antisociale, borderline, narcistische en histrionische persoonlijkheidsstoornis in dit cluster.
  • Het cluster-C wordt gekenmerkt door angstig, ontwijkend en/of dwangmatig gedrag en bestaat uit de vermijdende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.

De restcategoriegroep is de persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening. Iemands karakter veranderd door een lichamelijke ziekte, zoals een beroerte of hersentumor. Het kan gebeuren dat iemand agressiever, impulsiever of passiever is geworden sinds de aandoening.