De Denktank

Wij vinden het heel belangrijk dat patiënten meedenken en deelnemen binnen de kaders van wetenschap, innovatie en onderwijs. Daarom betrekken we sinds mei 2018 patiënten in de Denktank die zich buigen over vraagstukken over de zorg, onderzoek, innovaties en onderwijs binnen het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

De Denktank bestaat uit patiënten uit het programma Persoonlijkheidsstoornissen die hun mening geven over innovatieve behandelingen, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen het Topklinisch centrum. Het participeren van patiënten in onderzoek en/of innovatie vergroot de relevantie van het onderzoek en de kans van slagen in de praktijk. De Denktank kan in iedere fase van het onderzoek en/of de innovatie betrokken worden. 

Reede gerealiseerde activiteiten van de Denktank:

  • Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Eye Movement Desensitisation.
  • Reprocessing (EMDR) als behandeling van ouderen met een Posttraumatische stressstoornis.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de Severity Indices of Personality Problems-Short Form (SIPP-SF): onderzoek naar de bruikbaarheid van een vragenlijst voor het meten van de ernst van persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen.
  • Wetenschappelijk onderzoek Vaardigheidstraining Emotieregulatiestoornis (VERS) bij Ouderen: onderzoek naar de toepasbaarheid van VERS bij ouderen. De Denktank is betrokken bij het starten en onderzoeksvoorstel.
  • Onderzoek richtlijnen persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in de breedste zin van het woord.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar medicatiegebruik bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen vergeleken met volwassenen: Verwachting is dat er verschillen zijn tussen ouderen en volwassenen m.b.t. medicatiegebruik. Er wordt tevens ook naar de bijwerkingen van de medicatie gekeken.
  • Participatie aan onderwijs door opname videomateriaal van hun eigen persoonlijk verhaal