Perspectief van de zorgprofessionals

Op de gesloten opnameafdeling C1 ‘Rode Beek’ van Wijerode worden oudere patiënten opgenomen die bekend zijn met dementie maar daarbij ernstige gedragsproblematiek vertonen. Een beperkt aantal patiënten wordt behandeld binnen het topklinisch programma. Alle patiënten hebben echter baat bij de nieuwe werkwijze.

"We merken dat onze patiënten zich écht anders gedragen.”

'We zijn minder dan voorheen gericht op (ver)storend gedrag, en veel meer op de achterliggende behoeften van de individuele patiënt.'Will Steijns is er seniorverpleegkundige en Angelique Bregonje is unitleider. Angelique: “Hier hebben we een complexe doelgroep en een hoge werkdruk. In het begin aarzelden we over het werken volgens de topklinische criteria: ‘we hebben het al zo druk!’. Dat valt mee. We werken wel écht anders dan voorheen. We monitoren het gedrag van de patiënt intensiever, observeren gerichter, en de familie van patiënten wordt meer betrokken. En het belangrijkste: we zien dat onze patiënten zich anders gedragen. Zo zien we mensen met gedragsproblemen sneller dan voorheen milder worden.” 

Vanuit de behoefte van de patiënt

Hoewel niet elke C1-patient ‘meedraait’ in het topklinisch programma vanwege de specifieke onderzoeksvoorwaarden, bereiken de innovaties wel álle patiënten. Dit licht Will toe aan de hand van het zogenoemde ABC-plan: “We hanteren voor alle patiënten een ABC-plan. Zodra iemand hier wordt opgenomen – van huis uit, van een andere afdeling, of vanuit een verpleeghuis - bepalen we A (Actie), welk probleemgedrag hij of zij laat zien, B (Bewegers), waar dit gedrag uit voortkomt, ofwel wat de kernbehoefte is, en C (Consequenties), hoe we hiermee omgaan. Een voorbeeld: iemand die achterdochtig gedrag laat zien, heeft als kernbehoefte veiligheid. Gevolg is dus dat we die persoon geruststellen en een duidelijke structuur bieden.” Overigens gebruiken ook de andere klinische afdelingen van Mondriaan Ouderen deze methodiek.

Kwaliteit

De topklinische aanpak wordt verder verspreid, ook buiten Mondriaan. Will: “Allereerst zien we de meerwaarde bij familie: betrokkenheid van de familie is dan ook een voorwaarde voor deelname aan het programma. Ook geven we het ABC-plan met gedragsadvies mee wanneer patiënten van ons uit teruggaan naar een verpleeghuis. Graag willen we weten of ons ABC-plan te hanteren is binnen verzorgings-/verpleeghuizen, of moeten we het bijschaven? In de toekomst willen we dit graag monitoren.” Angelique: “Ik denk dat onze expertise ook van meerwaarde is in verpleeghuizen, algemene ziekenhuizen en bij huisartsen. Wat wel een beetje schuurt, is dat wij patiënten behandelen met extreem complexe problematiek - mensen die niemand anders kan of wil behandelen. Vanuit de BOPZ hebben wij bovendien de verplichting om deze patiënten op te nemen en dat doen we naar beste kunnen. Maar dan krijgen we het verwijt dat onze behandeling te duur is. Dat is uitermate frustrerend.” Will: “Of leveren wij soms tevéél kwaliteit?”

Meer lezen:

Terug naar de hoofdpagina over het Topklinisch centrum voor ouderen met ersoonlijkheidsstoornissen.