Meer uitzicht door nieuwe inzichten

Het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen is het superspecialisme binnen Mondriaan Ouderen. We zijn expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling, gedragsadvisering en wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Sinds maart 2017 heeft het centrum - als eerste op zijn vlak in Nederland - het onafhankelijke keurmerk TOPGGz van de stichting Topklinische GGz. Dit geeft aan dat het centrum voldoet aan strenge criteria voor hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding. 

Uitzicht door nieuwe inzichten

Het Topklinisch centrum werkt op drie terreinen: innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs.

  • persoonlijkheidsonderzoek
  • innovatieve behandelingen 
  • gedragsadvisering als leidraad voor zorgprofessionals en mantelzorgers
  • second opinion en consultaties voor huisartsen, GGz-instellingen, VVT-sector, somatische sector (o.a. klinische geriatrie)
  • wetenschappelijk onderzoek & onderwijs
  • informatiebijeenkomsten voor patiënten en naasten

Maak hier kennis met het Topklinisch team.

Contact

Het Topklinisch centrum bereikt u via telefoonnummer 088 - 506 6363. We werken vanuit de Wijerode-kliniek in Heerlen. Let op: alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg) kunnen een patiënt aanmelden voor behandeling bij Mondriaan

'Dit keurmerk is een belangrijke erkenning van ons hoog specialistisch werk. Bovenal is het een stimulans en legitimatie voor doorontwikkeling op dit boeiende en relevante terrein.'