Meer uitzicht door nieuwe inzichten

Het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen is het superspecialisme binnen Mondriaan Ouderen. We zijn expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling, gedragsadvisering en wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Sinds maart 2017 heeft het centrum - als eerste op zijn vlak in Nederland - het onafhankelijke keurmerk TOP-GGz van de stichting Topklinische GGz. Dit geeft aan dat het centrum voldoet aan strenge criteria voor hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding. 

Uitzicht door nieuwe inzichten

Het Topklinisch centrum werkt op drie terreinen: innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs.

  • persoonlijkheidsonderzoek
  • innovatieve behandelingen 
  • gedragsadvisering als leidraad voor zorgprofessionals en mantelzorgers
  • second opinion en consultaties voor huisartsen, GGz-instellingen, VVT-sector, somatische sector (o.a. klinische geriatrie)
  • wetenschappelijk onderzoek & onderwijs
  • informatiebijeenkomsten voor patiënten en naasten

Maak hier kennis met het Topklinisch team.

Contact

Het Topklinisch centrum bereikt u via telefoonnummer 088 - 506 6363. We werken vanuit de Wijerode-kliniek in Heerlen. Let op: alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg) kunnen een patiënt aanmelden voor behandeling bij Mondriaan

'Dit keurmerk is een belangrijke erkenning van ons hoog specialistisch werk. Bovenal is het een stimulans en legitimatie voor doorontwikkeling op dit boeiende en relevante terrein.' Noud Engelen (links), directeur Mondriaan Ouderen

Nieuws

Agenda 2017

03/03Ontvangst van het TOP-GGz keurmerk van Stichting Topklinische GGz, de eerste op dit vlak in Nederland.
12/04Bas van Alphen gaf bij L1 Radio uitleg over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en vertelde over het keurmerk TOP-GGz. Luister hier naar het interview (link is external).
11/05NtVP-symposium in Lunteren, over levensloop en trauma. NtVP staat voor Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma. Ellen Gielkens en dr. Sjacko Sobczak verzorgden een sessie over 'persoonlijkheidspathologie bij ouderen'.
22/03Expertpanel Persoonlijkheid & Ouderen (EPO) bijeenkomst. Tevens op 05/07, 27/09 en 06/12: zie hieronder.
06/09EAGP Summer School Lausanne, lezing 'Personality disorders in late-life', prof. dr. Bas van Alphen
27/09Expertpanel Persoonlijkheid & Ouderen (EPO)-bijeenkomst in Eindhoven.
14/11Mini-symposium 'GGZ voor Ouderen in Zuid-Limburg anno 2017: zorginnovatie bij Mondriaan' voor GGZ-POH's en huisartsen. 
06/12Expertpanel Persoonlijkheid & Ouderen (EPO)-bijeenkomst in Eindhoven. Aanmelden via prof. dr. Bas van Alphen, voorzitter EPO b.van.alphen@mondriaan.eu.

Lees meer