Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Maak een selectie:

Contact en klachten

Over uw gegevens

  • Hoe gaat Mondriaan om met mijn gegevens?

    Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens voorziet in een aantal rechten voor patiënten wat betreft de verwerking van hun gegevens. Omdat Mondriaan onder de geestelijke gezondheidszorg valt, geldt naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Volgens de WGBO heeft u onder andere recht op inzage in uw dossier en kunt u het dossier laten vernietigen. Lees hier meer over uw patiëntendossier

  • Hoe kan ik een kopie van mijn dossier aanvragen?

    Indien u in behandeling bent bij Mondriaan kunt u kopieën van (delen van) uw dossier schriftelijk aanvragen bij uw behandelaar. Indien u niet meer in behandeling bent bij Mondriaan is altijd een schriftelijk verzoek aan Bureau Geneesheer Directeur noodzakelijk. Alleen u of uw wettelijk vertegenwoordiger kan een verzoek tot inzage in en/of kopie van uw dossier indienen. Hier leest u meer over de procedure verzoek inzage en/of kopie dossier.

  • Mag ik mijn medisch dossier inzien?

    Alleen uzelf en de behandelaars die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen het medisch dossier inzien tijdens of na de behandeling. Meer informatie over inzagerecht leest u hier.

Ziektebeeld en behandeling

Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?

Stel uw vraag