Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden?

Het informatiecentrum van Mondriaan kan u mogelijk verder helpen met algemene vragen. U kunt hier niet terecht voor behandelinhoudelijke vragen.

Vul voor algemene vragen onderstaand formulier in.

Stelt u uw algemene vraag liever telefonisch, dan kunt u bellen met 088 506 63 03. Ook kunt u binnen lopen in het Wijkservicepunt Noord Oost in Maastricht.

N.B.: U kunt geen rechten ontlenen aan gestelde vragen. 

Uw vragen, gesteld via bovenstaand vragenformulier, worden van maandag t/m donderdag van 9.00- 13.00 uur (uitgezonderd carnavalsmaandag, de dag na Hemelvaart en feestdagen) bekeken. Indien een antwoord nodig is kunt u dat binnen enkele werkdagen van ons verwachten.

Wij wijzen u er op dat u zich niet via het vragenformulier/e-mail kunt aanmelden voor zorg. Voor dringende hulpvragen kunt u terecht bij uw huisarts of behandelaar, zij kunnen u naar Mondriaan doorverwijzen en aanmelden.

Mondriaan verstrekt geen patiëntgebonden gegevens via dit vragenformulier. Dit vragenformulier is ook niet bedoeld om medische informatie aan Mondriaan te doen toekomen.

Het vragenformulier wordt via het internet verzonden. Mondriaan kan de geheimhouding en volledigheid van gegevens en/of documenten die via elektronische post worden verzonden niet garanderen en aansprakelijkheid voor schade in verband met de langs deze weg verzonden gegevens en/of documenten wordt niet aanvaard.

- Privacyverklaring