Publieksinformatielijn 088 506 72 02

Het coronavirus vraagt veel van ons allemaal, vooral ook flinke aanpassingen in ons gedrag. Als Mondriaan maken we ons sterk voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. We realiseren ons dat er mensen zijn die psychische problemen of zorgen ervaren door de coronacrisis of ongewenste veranderingen in hun gedrag. Daarom stellen we vanaf 15 april een publieksinformatielijn open voor iedereen die door de corona-uitbraak psychische problemen ervaart. Het nummer van de lijn is 088 506 72 02.

Mensen ervaren door de corona-uitbraak psychische problemen die ze eerder niet of nauwelijks hadden zoals gevoelens van eenzaamheid, stress, depressie, agressie of angst. Of de thuissituatie leidt tot opvoed- of relatieproblemen omdat ouders en kinderen/partners in deze periode ineens veel intensiever dan voorheen samenleven. Of mensen constateren dat ze veel meer gaan drinken, gamen of gokken of meer drugs gebruiken dan normaal.

Om te voorkomen dat al die veranderingen in het eigen gedrag leiden tot ernstige problemen voor de betrokkene zelf of zijn omgeving, stelt Mondriaan de publieksinformatielijn open. De lijn is bedoeld als service in moeilijke tijden en is voor iedereen in Zuid-Limburg toegankelijk (verwijzing via de huisarts is niet nodig, is niet gekoppeld aan een DBC).

De lijn wordt bemensd door preventiemedewerkers. Afhankelijk van de vraag en de vragensteller pakt Mondriaan de vraag zelf op. We bieden een luisterend oor, geven tips en adviezen en helpen de vragensteller zelf een antwoord te vinden op zijn of haar vragen. De preventie-medewerkers hebben veel ervaring en expertise op dit vlak. Kan de preventiemedewerker niet helpen, dan zorgt hij of zij voor de juiste doorverwijzing.

De Publieksinformatielijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur (behalve 27 april, 5, 21 en 22 mei en 1 juni) op 088 506 72 02 of publieksinformatielijn@mondriaan.eu