Onze zorg tijdens Corona-tijd

Mondriaan vindt de gezondheid van patiënten en medewerkers uitermate belangrijk. Om het risico op verspreiding van Covid-19 te beperken volgen we de landelijke richtlijnen en adviezen en houden we ons aan de hygiëneregels: bij binnenkomst handen desinfecteren, respecteren van de 1,5 meter afstand en thuis blijven bij verkoudheidsklachten of koorts. Ook wanneer u recent een land heeft bezocht dat Code Oranje heeft, blijft u thuis.

De aangepaste maatregelen per 15 oktober 2020

De zorg wordt gecontinueerd

We continueren onze zorg op hetzelfde niveau. We hebben de groepsactiviteiten al corona-proof ingericht, vandaar dat we nu niet besluiten om de groepsgrootte te wijzigen.

Bezoekers

Bezoek is mogelijk op afspraak. De maximale groepsgrootte is vier personen (incl. patiënt) tegelijkertijd met in achtneming van de 1,5 meter. Kinderen jonger dan 13 jaar worden niet tot de groep van 4 personen gerekend.

Restaurants

De restaurants van Mondriaan worden gesloten voor externe bezoekers.

Zwembad

Er mag geen gebruik meer gemaakt worden van douches en kleedkamers na het zwemmen.

Dragen mondneusmasker in alle gebouwen van Mondriaan

Mondriaan voert vanaf 7 oktober voor alle patiënten, cliënten, hun begeleiders en andere bezoekers de regel in een mondneusmasker te dragen binnen alle openbare gebouwen van onze organisatie. Wij vragen patiënten en bezoekers zelf zorg te dragen voor een (niet-medisch) mondneusmasker. 

Deze maatregel geldt op al onze locaties, ook binnen daginloop, én in alle ruimtes, dus onder meer in de centrale hal en wachtruimtes. Ook bezoekers op de klinische afdelingen vragen we vanaf nu dringend een mondneusmasker te dragen. Alleen voor reeds opgenomen patiënten in onze klinieken en in de Beschermd Wonen locaties geldt dit verzoek niet: zij hoeven geen masker te dragen.

Ook de medewerkers van Mondriaan dragen binnen alle openbare gebouwen vanaf nu een mondneusmasker.

Samen houden we op deze manier de zorg zo veilig mogelijk. Alvast bedankt voor de medewerking!