Beschermd Wonen Weidezicht (Radix)

Contactgegevens
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen

088 506 69 36

Route

Beschermd Wonen Weidezicht is een beschermde woonvorm van Radix op het Mondriaan terrein in Heerlen. De nadruk ligt op tijdelijke woonbegeleiding en begeleiding bij dagactiviteiten voor mensen met een strafrechtelijke titel en een psychische kwetsbaarheid, waarvoor zij langdurig specifieke begeleiding nodig hebben. Verblijf en begeleiding in deze woonvorm biedt een tussenstap om vanuit opname in de kliniek of detentie weer zelfstandig te leren wonen.

Lees meer:

- in de folder Beschermd Wonen Weidezicht (Radix)
-
over Beschermd Wonen algemeen