Beschermd Wonen (BW) Schandelen

Beschermd wonen Schandelen is een beschermde woonvorm nabij het centrum van Heerlen voor 17 volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, waar de nadruk ligt op groepsgerichte begeleiding en een combinatie van ontwikkeling- en probleemgerichte zorg wordt geboden.

Contactgegevens
Mangostraat 45 B
6412 VW Heerlen

088 506 7875

Route

Deze zorg is gericht op herstel en meedoen in de samenleving. De beschermde woonvorm Schandelen is geschikt wanneer geheel zelfstandig wonen u niet lukt of wanneer u het wonen in een groep moeilijk vindt. U krijgt ondersteuning bij alle aspecten die te maken hebben met wonen en werken en werkt individueel aan een zo zelfstandig mogelijke leefwijze. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid en autonomie staan hier op de voorgrond.

De begeleiding is gericht op het ontwikkelen en behouden van vaardigheden en zelfstandigheid. Om gebruik te maken van deze woonvorm is behandeling bij Mondriaan noodzakelijk.

Lees meer: