Beschermd Wonen (BW) De Hofpoel

Beschermd wonen de Hofpoel is een beschermde woonvorm, gelegen in de buurt van het centrum van Brunssum (naast het zorgcentrum MIJN ZORG), voor 32 volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), waar de nadruk ligt op individuele begeleiding en een combinatie van ontwikkeling- en probleemgerichte zorg wordt geboden.

Contactgegevens
Vijverlaan 40 – 106
6443 BB Brunssum

088 506 78 35

Route

Deze woonvorm is vooral geschikt wanneer u voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om individueel te wonen. De geboden zorg is gericht op herstel en meedoen in de samenleving.

Binnen deze individuele woonvorm werken we met een individuele benadering aan een zo zelfstandig mogelijke leefwijze. U krijgt ondersteuning bij alle aspecten rondom wonen, werken en leren. U wordt nadrukkelijk gestimuleerd in het dragen van eigen verantwoordelijkheid en autonomie, begeleiding is gericht op ontwikkeling en behoud of leren van vaardigheden en zelfstandigheid om daar waar mogelijk voor te bereiden op meer zelfstandig wonen.

Om de sociale interactie te bevorderen (m.n. bij autisme belangrijk) organiseren we naast de individuele benadering ook een aantal groepsmomenten. Vanuit deze beschermde woonvorm is eventuele doorstroming naar verdere zelfstandigheid in de vorm van ambulant wonen of naar Beschermd Wonen Caumerbeek mogelijk.

Lees meer: