Beschermd Wonen (BW) Caumerbeek

BW Caumerbeek is een beschermde woonvorm in Heerlen Noord (wijk Heerlerheide) voor 22 volwassenen met een autisme spectrum stoornis, waar de nadruk ligt op individueel gerichte begeleiding en een combinatie van ontwikkeling- en probleemgerichte zorg wordt geboden.

Contactgegevens
Fossielenerf 246
6413 ME Heerlen

088 506 78 60

Route

Deze zorg is gericht op herstel en meedoen in de samenleving, uitgaande van uw mogelijkheden en rekening houdend met uw beperkingen. De begeleiding wordt geboden in nauwe samenwerking met de behandelaren van het wijkteam Heerlen Noord en PsyQ zorglijn ADHD en Autisme.

Binnen deze beschermde woonvorm krijgt u begeleiding op diverse levensgebieden zoals o.a. het wonen, werken, leren en het leggen en onderhouden van sociale contacten. Naast praktische hulpmiddelen die de dagelijkse structuur bevorderen en ondersteunen is er veel aandacht voor het ontwikkelen van zelfkennis en inzicht, het leren kennen van en omgaan met de leefomgeving en het ontwikkelen van vaardigheden om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Deze woonvorm, bestaande uit 22 appartementen verspreid binnen een flatgebouw van 70 appartementen, is vooral geschikt wanneer u de 24-uurs zorg in een beschermde woonomgeving nodig heeft, maar het moeilijk vindt om in een groep te wonen. U wordt gestimuleerd en getraind in het dragen van eigen verantwoordelijkheid en autonomie om tot een zo zelfstandig mogelijke leefwijze te komen.

Om gebruik te maken van deze woonvorm is behandeling bij Mondriaan noodzakelijk. 

Lees meer: