Akkerweide

Akkerweide is een klinische open afdeling binnen de wijk Hoensbroek, waar Mondriaan 24-uur/dag intensieve behandeling en begeleiding biedt aan volwassenen en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Contactgegevens
Akkerweide 78
6431 GZ Hoensbroek

Akkerweide: 088 506 86 96

Route

De kracht van een opname op Akkerweide is enerzijds het appel dat gedaan wordt op uw zelfstandigheid/ zelfredzaamheid en anderzijds de op maat aangeboden behandeling en begeleiding.

Binnen Akkerweide krijgt u behandeling voor uw psychische klachten en werkt u met begeleiding op maat aan uw herstel en vaardigheden, om te komen tot een passende woonomgeving en gewenste dag invulling. Indien van toepassing wordt de training  THUIS ( training-herstel-uit de intramurale setting) aangeboden.

Vanuit Akkerweide werkt u bijvoorbeeld aan terugkeer naar huis, beschermd wonen of wonen via Housing (bemiddeling en zorg bij zelfstandig wonen).

Aan de locatie zijn de navolgende disciplines verbonden: Psychiater, behandelaar, maatschappelijk werker, ergotherapeuten, geestelijk verzorger, huisarts. Het begeleidende team bestaat uit verpleegkundigen, agogisch werkenden en medewerkers zorg. Uiteraard hecht het behandelteam grote waarde aan overleg en afstemming met FACT-teams, familie/naasten en andere betrokkenen.