Folders

Een groot deel van onze folders is digitaal beschikbaar.

Maak een selectie:

 • Psychose-café, thema: Psychose en Creativiteit

  Tijdens het psychose-café, dat Mondriaan op woensdag 6 mei 2020 in het Cultuurhuis te Heerlen organiseert, staan we stil bij het thema ‘Psychose en creativiteit’.

 • Preventie in het basisonderwijs

  In deze folder leest u wat Mondriaan Preventie uw school kan bieden

 • Heihof

  Ecologisch land- en tuinbouwproject de Heihof van Mondriaan biedt dagbesteding met een arbeidsmatig karakter aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met een psychosociale of psychiatrische problematiek.

 • Zorgmachtiging

  Folder van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorgmachtiging

 • Crisismaatregel

  Brochure van ministerie van volksgezondheid en welzijn over de crisismaatregel

 • Dagbestedingscentrum De Brök

  De Brök is een dagbestedingsplek van Mondriaan met een arbeidsmatig karakter voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een psychosociale of psychiatrische problematiek. In deze folder leest u meer over de verschillende (laagdrempelige) werkzaamheden die u binnen De Brök kan doen.

 • Help! Mijn kind gaat uit! - Maastricht

  In deze ouderavond wordt gesproken hoe je als ouder nog steeds invloed kan hebben op jongeren. Op een interactieve en uitdagende manier wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in de puberteit.

 • Help! Psychose in de familie

  Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. De Ypsilonbrochure ‘Help! Psychose in de familie’ geeft antwoord op veel vragen.

 • Preventie in de wijk

  Gezond zijn vinden we ontzettend belangrijk. Dat geldt ook voor onze geestelijke gezondheid. Vanuit onze expertise op het gebied van geestelijke gezondheid, genotmiddelen en verslaving helpt Mondriaan je graag met wat ondersteuning gezond te blijven. Lees meer over ons preventieve aanbod in deze folder.

 • Crisiskaart

  Een crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas met uw wensen tijdens een crisis. De crisiskaart geeft houvast voor uzelf en de mensen om u heen. Lees meer in deze flyer.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (Jeugdprogramma/YMHFA )

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’ leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (MHFA)

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ ofwel Mentel Health First Aid (MHFA) leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren.

 • Herstelwerkgroep

  Samen werken aan herstel bij psychische kwetsbaarheid kan o.a. in de herstelwerkgroep. Meer info vindt u in deze flyer.

 • Groep 'Stemmen Horen'

  Stemmen horen kan het leven knap lastig maken en vaak is het niet makkelijk om erover te praten. Daarom nodigt Bureau Herstel van Mondriaan u uit om samen met anderen in gesprek te gaan over elkaars ervaringen met stemmen horen. Meer over de groep 'Stemmen Horen' leest u in deze flyer.

 • Wat doe je tegen stigma?

  Infographic tegen stigma, gemaakt door Kwaliteitsontwikkeling GGZ, dat duidelijk laat zien wat je kunt doen in welke situatie en of je je in een bepaalde situatie herkent. Er zijn twee hoofdcategorieën: zelfstigma en stigma door anderen.

 • Wegwijzer Mantelzorg van Mezzo

  De Wegwijzer Mantelzorg helpt (beginnende) mantelzorgers op weg. Mantelzorgers vinden in de wegwijzer een antwoord op vragen als: bestaat er een vergoeding voor mantelzorg? Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

 • Beweegtuin

  Folder over de beweegtuin bij Mondriaan Ouderen

 • Ehealth , zorg van nu

  Deze folder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat u zien wat e-health voor uw gezondheid kan betekenen. Of die van mensen in uw omgeving. Van kleine, slimme apps die helpen uw conditie te verbeteren, tot hulpmiddelen die zorgen dat u niet voor elk contact met de arts de deur uit hoeft.

 • Familieraad

  Wilt u meer weten over of lid worden van onze familieraad? Bekijk dan deze kaart.

 • Online Zelfhulptrainingen

  Mondriaan biedt u verschillende online zelfhulptrainingen op het gebied van (werk)stress, slecht slapen, piekeren, somberheid, alcoholgebruik en mantelzorg. Deze zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Lees meer in deze folder.

 • Lithium

  Informatie voor oudere patiënten die lithium gebruiken.

 • Familieondersteuning, waar kunt u terecht?

  Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of vriend met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. In deze flyer ziet u waar u als familie en betrokkenen terecht kunt voor ondersteuning.

 • Bent u ergens niet tevreden over? Vertel het ons

  De medewerkers van Mondriaan doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In deze folder leest u over de mogelijkheden die u heeft om dit kenbaar te maken.

 • Ervaringsvrijwilliger bij Mondriaan Ouderen

  Wilt u iets doen met uw ervaringen met de hulpverlening, het omgaan met uw ziekte of uw herstelproces? Word dan ervaringsvrijwilliger bij Mondriaan Ouderen!

 • Cheers, how to get the most out of your nights out in college

  This folder contains several easy to follow tips & tricks that’ll help you increase the chances of you having a great time as student without any incidents while enjoying alcohol.

 • Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol en andere drugs

  Verleent u zorg binnen de eerste- en tweede lijn? En heeft u vragen hoe u problematisch gebruik van alcohol en andere drugs eerder kunt signaleren bij uw cliënt? In deze folder leest u hoe het Preventieprogramma 'Vroegsignalering alcohol en andere drugs (PVA)' u hierbij kan ondersteunen.

 • Digitale behandeling

  Naast reguliere behandeling kunt u bij Mondriaan ook via digitale zorg aan uw psychische klachten werken. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandelvorm.

 • Geestelijke verzorging

  Bij psychische klachten kunnen er allerlei levensvragen bij u opkomen waarover u wel eens van gedachten zou willen wisselen. Als u bij ons bent opgenomen kunt u een beroep doen op de geestelijke verzorger. In deze folder leest u meer informatie over de geestelijke verzorging bij Mondriaan.

 • Wasboekje 2018 Mondriaan - Lips+

  Tips en uitleg over de wasverzorging bij Mondriaan via Lips+.

 • Naar de brugklas (training Plezier op school)

  Flyer over de training (Plezier op school) voor aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen.

 • Verwijskaart Generalistische Basis GGZ

  Informatie voor verwijzers: overzicht met verwijsmogelijkheden en telefoonnummers voor aanmelden generalistische Basis GGZ

 • Cliëntenraad Mondriaan | Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

  De cliëntenraad van Mondriaan behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen in zorg bij Mondriaan. In deze folder leest u meer over de activiteiten van de cliëntenraad en hoe u zich kunt aanmelden voor de cliëntenraad.

 • Zelfhulptraining voor mantelzorgers

  Folder van Mondriaan over de online zelfhulptraining voor mantelzorgers

 • Afdeling C4 Miljoenenlijn

  Folder van Mondriaan Ouderen over de behandelafdeling C4, Miljoenenlijn

 • Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek

  Folder van o.a. Huis voor de Zorg als hulpmiddel bij het keukentafelgesprek met uw gemeente.

 • Afdeling A3 Glaspaleis

  Folder van Mondriaan Ouderen over de behandelafdeling A3, Glaspaleis

 • Afdeling A1 Vrijthof

  Folder van Mondriaan Ouderen over de behandelafdeling A1, Vrijthof

 • Afdeling C2 Terworm

  Folder van Mondriaan Ouderen over de behandelafdeling C2, Terworm

 • Afdeling A2 Maas

  Folder van Mondriaan Ouderen over de behandelafdeling A2, Maas.

 • Opname C3 Cauberg

  Folder van Mondriaan Ouderen over de opname afdeling C3, Cauberg

 • Opname C1 Rode Beek

  Folder van Mondriaan Ouderen over de opname afdeling C1, de Rode Beek.

 • Wijerode Magazine 2014

  Op dinsdag 11 november 2014 heeft de gouverneur van Limburg, Theo Bovens, de laatste steen gelegd van Mondriaans nieuwe ggz-behandelcentrum voor ouderen: Wijerode.

 • Help, mijn dierbare is verslaafd!

  Folder van de Stichting Naast, steun- en informatiepunt voor partners, vrienden en familie van alcohol- en drugsverslaafden.

 • Informatie voor stagiaires

  Folder van Mondriaan Opleidingen met informatie over stages bij Mondriaan.

 • Informatiewijzer mantelzorg

  Folder van PGGM met praktische informatie voor mantelzorgers

 • Infographic Kosten van uw behandeling

  Infographic over de kosten van uw behandeling bij Mondriaan

 • Zorgen voor een ander

  Folder van Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en Ruggesteun over wat deze twee organisaties voor de mantelzorger kunnen betekenen.

 • De familievertrouwenspersoon

  Folder van de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (lsfvp) over wat de familievertrouwenspersoon kan betekenen.

 • Als het nog niet vanzelf gaat (KOPP/KVO)

  Folder van afdeling preventie Verslavingszorg en Mondriaan Kind en Jeugd over de oudercursus 'Kleintje KOPP'

 • Barcode cursus

  Folder van afdeling Preventie van Verslavingszorg over de barcode cursus voor horeca-ondernemingen

 • Vrijwilligerswerk, omdat je meer wilt!

  Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren in het contact met onze patiënten? In deze folder van Mondriaan Ouderen vindt u alle informatie over vrijwilligerswerk bij Mondriaan Ouderen.

 • Ambulante behandeling Ouderen

  Mondriaan biedt behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen vanaf de derde levensfase. In deze folder leest u wat ambulante behandeling inhoudt, hoe de aanmelding verloopt en welke behandelmogelijkheden er zijn.

 • Psycho-educatie voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid

  Psychische klachten en een psychiatrische ziekte zijn ingrijpend, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de (directe) omgeving.Speciaal voor u als familie, partner of anderszins betrokkene biedt Mondriaan de cursus psycho-educatie voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Lees meer over de cursus in deze folder.

 • Algemene Leveringsvoorwaarden Mondriaan

  De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de ambulante als de klinische zorg.

 • Familiebeleid Mondriaan

  Folder familiebeleid Mondriaan

 • Psychologisch onderzoek

  Mondriaan Ouderen

 • Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

  Informatie voor familie en mantelzorgers

 • En .. hoe gaat het met u?

  Informatie voor familie en mantelzorgers

 • Omgaan met dementerende ouderen

  Informatie voor familie

 • Beschermd Wonen Dormigveld

  Folder van Mondriaan Ouderen over de beschermde woonvorm Dormigveld.

 • Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Ouderen

  Folder van Mondriaan Ouderen over de Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Ouderen in Heerlen

 • Dagbehandeling Ouderen Heerlen

  Folder van Mondriaan Ouderen over de dagbehandeling voor Ouderen in Heerlen

 • 'Angst de baas' voor 55+

  In deze flyer leest u meer over de cursus 'Angst de Baas' voor 55+ die Mondriaan aanbiedt

 • 'In de put, uit de put'

  Folder (van Mondriaan) over de cursus 'in de put, uit de put' die wordt aangeboden bij Mondriaan Ouderen.