Folders

Een groot deel van onze folders is digitaal beschikbaar.

Maak een selectie:

 • Psychose-café, thema: Psychose en Creativiteit

  Tijdens het psychose-café, dat Mondriaan op woensdag 6 mei 2020 in het Cultuurhuis te Heerlen organiseert, staan we stil bij het thema ‘Psychose en creativiteit’.

 • Groepstherapie ‘Betekenis geven aan stemmen’

  Wilt u de oorsprong en betekenis van uw stemmen proberen te begrijpen en er beter mee leren omgaan? Lees dan meer over de groepstherapie Betekenis geven aan stemmen.

 • Preventie in het basisonderwijs

  In deze folder leest u wat Mondriaan Preventie uw school kan bieden

 • Heihof

  Ecologisch land- en tuinbouwproject de Heihof van Mondriaan biedt dagbesteding met een arbeidsmatig karakter aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met een psychosociale of psychiatrische problematiek.

 • Zorgmachtiging

  Folder van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorgmachtiging

 • Crisismaatregel

  Brochure van ministerie van volksgezondheid en welzijn over de crisismaatregel

 • Dagbestedingscentrum De Brök

  De Brök is een dagbestedingsplek van Mondriaan met een arbeidsmatig karakter voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een psychosociale of psychiatrische problematiek. In deze folder leest u meer over de verschillende (laagdrempelige) werkzaamheden die u binnen De Brök kan doen.

 • Help! Mijn kind gaat uit! - Maastricht

  In deze ouderavond wordt gesproken hoe je als ouder nog steeds invloed kan hebben op jongeren. Op een interactieve en uitdagende manier wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in de puberteit.

 • Help! Psychose in de familie

  Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. De Ypsilonbrochure ‘Help! Psychose in de familie’ geeft antwoord op veel vragen.

 • Preventie in de wijk

  Gezond zijn vinden we ontzettend belangrijk. Dat geldt ook voor onze geestelijke gezondheid. Vanuit onze expertise op het gebied van geestelijke gezondheid, genotmiddelen en verslaving helpt Mondriaan je graag met wat ondersteuning gezond te blijven. Lees meer over ons preventieve aanbod in deze folder.

 • Adolescentengroep

  Voor jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar die herstellende zijn van een psychose en/of leiden aan stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen of een verslaving kan de adolescentengroep een onderdeel van de behandeling zijn om te werken aan herstel van maatschappelijke participatie. Lees hierover meer in deze folder.

 • Crisiskaart

  Een crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas met uw wensen tijdens een crisis. De crisiskaart geeft houvast voor uzelf en de mensen om u heen. Lees meer in deze flyer.

 • Heroïnebehandeling Parkstad

  In deze folder leest u meer over de behandeling met heroïne op medisch voorschrift.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (Jeugdprogramma/YMHFA )

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’ leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (MHFA)

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ ofwel Mentel Health First Aid (MHFA) leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren.

 • Herstelwerkgroep

  Samen werken aan herstel bij psychische kwetsbaarheid kan o.a. in de herstelwerkgroep. Meer info vindt u in deze flyer.

 • Groep 'Stemmen Horen'

  Stemmen horen kan het leven knap lastig maken en vaak is het niet makkelijk om erover te praten. Daarom nodigt Bureau Herstel van Mondriaan u uit om samen met anderen in gesprek te gaan over elkaars ervaringen met stemmen horen. Meer over de groep 'Stemmen Horen' leest u in deze flyer.

 • Mondriaan MedicatieMonitor

  Om ongewenste werkingen van voorgeschreven medicatie zo goed mogelijk in de gaten te houden en een zo positief mogelijk effect te krijgen van de medicatie maakt Mondriaan gebruik van de MedicatieMonitor. Meer hierover leest u in deze folder.

 • No show-beleid

  In deze folder vindt u informatie over het No Show-beleid dat Mondriaan hanteert voor het behandelprogramma waar u in behandeling bent of komt.

 • Cursus 'Herstellen doe je zelf!'

  Flyer over de cursus 'Herstellen doe je zelf!' van Bureau Herstel van Mondriaan

 • Wegwijzer voor mantelzorgers - Steunpunt Mantelzorg Zuid

  Folder van Steunpunt Mantelzorg Zuid met informatie over wat het steunpunt in Maastricht kan bieden aan ondersteuning voor mantelzorgers.

 • Transforensische Psychiatrie Radix

  Folder van Radix over Transforensische Psychiatrie dat zich richt op mensen met ernstige waarneming-, denk-, stemming en/of gedragsstoornissen met daaraan gekoppeld disruptief gedrag.

 • WMO extramuraal

  WMO extramuraal is individuele en op maat gemaakte zorg zoals die geboden wordt in een beschermde woonvorm, maar waarbij u zelfstandig woont. Meer hierover leest u in deze folder.

 • Welland

  Informatie over opname en behandeling binnen de afdeling Welland.

 • Wat doe je tegen stigma?

  Infographic tegen stigma, gemaakt door Kwaliteitsontwikkeling GGZ, dat duidelijk laat zien wat je kunt doen in welke situatie en of je je in een bepaalde situatie herkent. Er zijn twee hoofdcategorieën: zelfstigma en stigma door anderen.

 • Wegwijzer Mantelzorg van Mezzo

  De Wegwijzer Mantelzorg helpt (beginnende) mantelzorgers op weg. Mantelzorgers vinden in de wegwijzer een antwoord op vragen als: bestaat er een vergoeding voor mantelzorg? Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

 • Open opname afdeling KC 0.1

  Informatie over afdeling KC 0.1 Mondriaan Volwassenen

 • Beschermd wonen De Hofpoel

  Folder van Mondriaan Volwassenen over de beschermde woonvorm De Hofpoel

 • Beschermd Wonen Caumerbeek

  Mondriaan Volwassenenzorg heeft meerdere behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Tot die begeleidingsmogelijkheden behoort ook BW Caumerbeek te Heerlen, één van de beschermde woonvormen. Meer over deze beschermde woonvorm leest u in deze folder.

 • Ehealth , zorg van nu

  Deze folder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat u zien wat e-health voor uw gezondheid kan betekenen. Of die van mensen in uw omgeving. Van kleine, slimme apps die helpen uw conditie te verbeteren, tot hulpmiddelen die zorgen dat u niet voor elk contact met de arts de deur uit hoeft.

 • Ruggesteun-groep

  Informatie over de Ruggesteun-groep die u als patiënt bij FACT Heerlen-Noord of Heerlen Centrum kunt samenstellen met het FACT-team. De groep bestaat uit voor u belangrijke mensen uit uw directe omgeving. Deze groep zal u een ruggensteun geven bij het nastreven van doelen op het gebied van krachten en klachten.

 • Familieraad

  Wilt u meer weten over of lid worden van onze familieraad? Bekijk dan deze kaart.

 • Online Zelfhulptrainingen

  Mondriaan biedt u verschillende online zelfhulptrainingen op het gebied van (werk)stress, slecht slapen, piekeren, somberheid, alcoholgebruik en mantelzorg. Deze zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Lees meer in deze folder.

 • Inloop Aambosveld

  Flyer met informatie over de activiteiten en ontmoeting in Aambosveld

 • Familieondersteuning, waar kunt u terecht?

  Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of vriend met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. In deze flyer ziet u waar u als familie en betrokkenen terecht kunt voor ondersteuning.

 • Bent u ergens niet tevreden over? Vertel het ons

  De medewerkers van Mondriaan doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In deze folder leest u over de mogelijkheden die u heeft om dit kenbaar te maken.

 • Thuisdetox

  Stoppen met gebruik van alcohol en andere middelen in de thuissituatie? In deze folder leest u over thuisdetox.

 • Brussencursus

  Heb je een broer of zus met autisme? Dat is niet altijd even makkelijk. In deze folder lees je hoe de Brussencursus, speciaal voor broers en zussen van kinderen met autisme, jou kan helpen om makkelijker om te gaan met het gedrag van jouw broer of zus met autisme.

 • Cheers, how to get the most out of your nights out in college

  This folder contains several easy to follow tips & tricks that’ll help you increase the chances of you having a great time as student without any incidents while enjoying alcohol.

 • Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol en andere drugs

  Verleent u zorg binnen de eerste- en tweede lijn? En heeft u vragen hoe u problematisch gebruik van alcohol en andere drugs eerder kunt signaleren bij uw cliënt? In deze folder leest u hoe het Preventieprogramma 'Vroegsignalering alcohol en andere drugs (PVA)' u hierbij kan ondersteunen.

 • Preventie in het Voortgezet Onderwijs

  De afdeling Preventie van Mondriaan biedt zowel GGZ-als Verslavingspreventie aan. In deze folder leest u over diverse nieuwe producten die Mondriaan dit schooljaar mogelijk voor uw school kan bieden.

 • Digitale behandeling

  Naast reguliere behandeling kunt u bij Mondriaan ook via digitale zorg aan uw psychische klachten werken. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandelvorm.

 • Geestelijke verzorging

  Bij psychische klachten kunnen er allerlei levensvragen bij u opkomen waarover u wel eens van gedachten zou willen wisselen. Als u bij ons bent opgenomen kunt u een beroep doen op de geestelijke verzorger. In deze folder leest u meer informatie over de geestelijke verzorging bij Mondriaan.

 • Let op de kleintjes

  Folder van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen en Alcander over het programma voor kinderen die getuige zijn geweest van geweld in het gezin.

 • Wasboekje 2018 Mondriaan - Lips+

  Tips en uitleg over de wasverzorging bij Mondriaan via Lips+.

 • Deeltijdbehandeling Depressie PsyQ Heerlen/Maastricht

  Folder van PsyQ over de deeltijdbehandeling Depressie bij PsyQ Heerlen/Maastricht

 • Generalistische basis ggz in het kort (informatie voor verwijzers)

  Folder van Mondriaan Generalistische basis ggz met informatie voor verwijzers, o.a. over het behandelaanbod van de generalistische basis ggz, de behandelaren en hun contactgegevens.

 • Naar de brugklas (training Plezier op school)

  Flyer over de training (Plezier op school) voor aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen.

 • Dagbestedingsproject Upgrade

  Folder van Mondriaan Volwassenen over het dagbestedingsproject Upgrade, waar patiënten samen met professionele begeleiders en vrijwilligers computers en laptops repareren en oude systemen worden bijgewerkt met de nieuwste updates.

 • Verwijskaart Generalistische Basis GGZ

  Informatie voor verwijzers: overzicht met verwijsmogelijkheden en telefoonnummers voor aanmelden generalistische Basis GGZ

 • Beschermd Wonen Weidezicht Radix

  Folder van Mondriaan Volwassenen over de beschermde woonvorm van Radix

 • Cliëntenraad Mondriaan | Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

  De cliëntenraad van Mondriaan behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen in zorg bij Mondriaan. In deze folder leest u meer over de activiteiten van de cliëntenraad en hoe u zich kunt aanmelden voor de cliëntenraad.

 • Heroïnebehandeling

  Folder van Mondriaan Volwassenen over heroïnebehandeling

 • Methadon Maastricht/ Mergelland

  Folder van Mondriaan Volwassenen over methadon en het methadonprogramma van de unit Medische Zorg en begeleiding van het regiokantoor Maastricht/Mergelland.

 • Daghospitaal

  Behandeling binnen het daghospitaal van Mondriaan is gericht op het voorkomen en/of het verkorten van een klinische opname. Meer over deze behandelvorm voor volwassenen leest u in de folder.

 • KOPP/KVO: Hoe gaat het met uw kind?

  Folder van Mondriaan verslavingspreventie met algemene informatie over KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek of Kinderen van Verslaafde Ouders)

 • Cognitieve gedragstherapie bij Angststoornissen

  Folder van de vereniging cognitieve gedragstherapie met algemene uitleg over angststoornissen en CGT.

 • KOPP/KVO: 'Piep, zie de Muis club'

  Folder over de KOPP/KVO cursus 'Piep, zei de Muis'

 • Zelfhulptraining voor mantelzorgers

  Folder van Mondriaan over de online zelfhulptraining voor mantelzorgers

 • Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek

  Folder van o.a. Huis voor de Zorg als hulpmiddel bij het keukentafelgesprek met uw gemeente.

 • Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

  Folder van Mondriaan Volwassenen over Individuele Plaatsing en Steun, een methode van arbeidsintegratie.

 • Generalistische basis ggz (informatie voor patiënten)

  Informatie voor patiënten over behandeling binnen de generalistische basis ggz van Mondriaan.

 • THUIS, training zelfstandig wonen

  THUIS (Training Herstel Uit de Intramurale Setting) is een training waar mensen met psychiatrische problemen leren (weer) zelfstandig te wonen.

 • De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

  Folder van Stichting Verslavingsreclassering (SVG) Limburg (Mondriaan en Vincent van Gogh) over de aanpak van delinquenten die onder invloed van middelen verdacht of veroordeeld zijn voor het plegen van een delict. Deze delictplegers hebben veelal problemen op het psychische en/of sociale vlak.

 • Help, mijn dierbare is verslaafd!

  Folder van de Stichting Naast, steun- en informatiepunt voor partners, vrienden en familie van alcohol- en drugsverslaafden.

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag Radix

  Folder van Radix over de therapiegroep 'seksueel grensoverschrijdend gedrag'

 • Polikliniek Radix

  Folder van Radix met informatie voor patiënten over de polikliniek van Radix

 • Forensisch Fact Radix

  Folder van Radix over forenisch Fact

 • Delictketengroep (DKG) Radix

  Folder van Radix over de delictketengroep (DKG)

 • Budgetteren, omgaan met geld (Radix)

  Folder van Radix over de budgetteringsgroep, leren omgaan met geld.

 • Agressie Hanterings Therapie (AHT) Radix

  Folder van Radix over Agressie Hanterings Therapie (AHT)

 • Informatie voor stagiaires

  Folder van Mondriaan Opleidingen met informatie over stages bij Mondriaan.

 • Informatiewijzer mantelzorg

  Folder van PGGM met praktische informatie voor mantelzorgers

 • Infographic Kosten van uw behandeling

  Infographic over de kosten van uw behandeling bij Mondriaan

 • Zorgen voor een ander

  Folder van Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en Ruggesteun over wat deze twee organisaties voor de mantelzorger kunnen betekenen.

 • De familievertrouwenspersoon

  Folder van de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (lsfvp) over wat de familievertrouwenspersoon kan betekenen.

 • Vangnet

  Folder van Mondriaan Volwassenen over Vangnet Parkstad

 • Bemoeizorg Parkstad

  Folder van Mondriaan Volwassenen over bemoeizorg bij Mondriaan

 • Als het nog niet vanzelf gaat (KOPP/KVO)

  Folder van afdeling preventie Verslavingszorg en Mondriaan Kind en Jeugd over de oudercursus 'Kleintje KOPP'

 • Barcode cursus

  Folder van afdeling Preventie van Verslavingszorg over de barcode cursus voor horeca-ondernemingen

 • Cognitieve gedragstherapie: een effectieve psychotherapie

  Informatie voor patiënten over cognitieve gedragstherapie. Deze folder is een uitgave van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (VGCT)

 • Antipsychotica, zo blijf je ze de baas

  Informatie over antipsychotica. Deze brochure is een uitgave van het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Ook Ypsilon en Anoiksis werkten mee door de concepttekst van commentaar te voorzien. In de brochure staan ook diverse handige checklists over o.a. bijwerkingen en praten met de behandelaar.

 • Psycho-educatie voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid

  Psychische klachten en een psychiatrische ziekte zijn ingrijpend, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de (directe) omgeving.Speciaal voor u als familie, partner of anderszins betrokkene biedt Mondriaan de cursus psycho-educatie voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Lees meer over de cursus in deze folder.

 • Algemene Leveringsvoorwaarden Mondriaan

  De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de ambulante als de klinische zorg.

 • Familiebeleid Mondriaan

  Folder familiebeleid Mondriaan

 • Methadon en vakantie

  Folder van Mondriaan Volwassenen over methadon en vakantie

 • KOPP-KVO: Themabijeenkomsten voor jongeren vanaf 16 jaar

  Informatie voor jeudigen over de KOPP/KVO themabijeenkomsten voor jongeren vanaf 16 jaar van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

 • KOPP-KVO: Tienergroep van 12-16 jaar

  Informatie voor jongeren over de KOPP/KVO Tienergroep, cursus voor jongeren van 12 - 16 jaar van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

 • KOPP-KVO: Doe-praat groep 8-12 jaar (informatie voor kinderen)

  Informatie voor kinderen over de doe-praatgroepen voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO)

 • KOPP-KVO: Doe-praat groep 8-12 jaar (informatie voor ouders)

  Informatie voor ouders over de doe-praatgroepen voor kinderen van 8-12 jaar van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO)

 • KOPP-KVO: informatie voor hulpverleners

  Informatie voor hulpverleners (intermediairen) over het aanbod voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek

 • KOPP/KVO: Kop op ouders (ouderondersteuningsgroep)

  Informatie voor ouders over de KOPP/KVO ouderondersteuningsgroep voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

 • Preventie en Voorlichting

  Mondriaan Volwassenen

 • U bent veroordeeld

  folder van de Raad voor de Rechtspraak

 • Psychiatrische zorg in de wijk (Fact)

  folder over de werkwijze van de wijkteams bij Mondriaan (Fact)