Service & Contact

Centraal telefoonnummer Mondriaan T 088 506 62 62

Verwijzen en aanmelden (alleen door verwijzer)

Zie de informatie over verwijzen en aanmelden.

Inhoudelijke vragen over uw behandeling

Vragen over uw behandeling kunt u rechtstreeks bespreken met uw behandelaar of hulpverlener. De aanmelding voor zorg gebeurt via uw verwijzer. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of een andere verwijzer.

Algemene vragen over o.a. ziektebeelden, preventie en behandelingen

Zoekt u algemene informatie over een psychische aandoening, preventie of behandeling? Kijk dan eens bij Klachten en Ziektebeelden of Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij of bent u op zoek naar informatie over lotgenotencontact of foldermateriaal, neem dan contact op met het Informatiecentrum, T 088 506 63 03. U kunt ook voor algemene vragen het vragenformulier invullen.

Vragen over werk, opleiding en stage

Specifieke vragen op het gebied van werk, opleiding en stage kunt u mailen naar de servicedesk van Personeel, Opleiding en Communicatie.

Vragen over de website

Heeft u vragen of een opmerking over deze website? We horen het graag! U kunt uw mail sturen naar de webmaster

Perswoordvoering Mondriaan

De afdeling communicatie van Mondriaan is bereikbaar op  T 088 – 506 6980 of mail naar communicatie. 

Postadres

Mondriaan
Postbus 4436
6401 CX Heerlen

Algemeen telefoonnummer: T 088 - 506 6262

Telefonische bereikbaarheid

Het kan voorkomen dat Mondriaan tijdelijk telefonisch niet bereikbaar is, bijvoorbeeld in verband met werkzaamheden aan de telefonie-installatie. Lees hier hoe u dan in geval van nood contact kunt krijgen.

Privacy statement

Dit privacystatement is van toepassing op de informatie van bezoekers van de websites van Mondriaan, waaronder persoonsgegevens, die verzameld zijn en gebruikt worden door Mondriaan. 

Bij vragen over privacy zoals bijvoorbeeld de AVG en voor het melden van een datalek kunt u terecht bij onze de functionaris gegevensbescherming fg@mondriaan.eu.