Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Bent u patiënt en heeft u vragen over uw rechten wanneer u opgenomen bent en/ of te maken krijgt met (ambulante) verplichte zorg volgens de Wet Verplichte GGZ (Wvggz, ingaande 01-01-2020)? Dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft u advies en bijstand. De pvp weet welke rechten en plichten u als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft en kan uw vragen hierover beantwoorden. De pvp kan u ook helpen bij klachten over een ggz-instelling. De PVP is niet in dienst bij Mondriaan, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Met welke vragen kan ik terecht?

U kunt alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten en plichten als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. De pvp informeert en adviseert u zo goed mogelijk over uw rechten en over zijn/haar functie en taken.

Ondersteuning bij klachten

U kunt ook bij de pvp terecht met alle klachten over uw behandeling, verblijf en het behandelend team of de arts. De pvp geeft advies, begeleidt of ondersteunt bij klachten. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners. Dit gesprek kan de pvp samen met u voeren. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van Mondriaan. De pvp adviseert en helpt u bij iedere stap die daarvoor nodig is en ondersteunt u eventueel bij een zitting van de klachtencommissie. Naast de afhandeling van vragen en klachten signaleert de pvp en geeft hij/zij op verzoek advies aan de Clientenraad.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt de pvp bellen voor een afspraak of een e-mail sturen als u vrijwillig klinisch in behandeling bent of te maken krijgt met verplichte zorg in de klinische of ambulante setting. U kunt de pvp ook op de afdeling ontmoeten, want de pvp komt regelmatig langs. U mag altijd contact met de pvp opnemen, ook onder therapietijd of als u gesepareerd bent. Tijdens het gesprek luistert de pvp naar uw vraag en geeft soms meteen advies. Indien u de hulp van de pvp wilt bij het oplossen van uw klacht, besluit u samen wat u en de pvp gaan doen. Afhankelijk van de regio waar u in behandeling bent kunt u met onderstaande pvp’en contact opnemen.

Indien u ambulante behandeling ontvangt dient u in eerste instantie gebruik te maken van de Helpdesk van de Stichting PVP in Utrecht. Als telefonische bemiddeling niet toereikend is, wordt u naar de pvp verwezen die het dichtst bij u in de buurt werkzaam is.

Ondersteuning via chat

Indien u ambulante of klinische verplichte zorg krijgt of vrijwillig klinsich in behandeling bent in de ggz kunt u ook via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt uw vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en u gaat daarmee akkoord, dan kunnen we dat voor u regelen. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Contactgegevens

Els Nieuwenhuis Voor alle locaties van Mondriaan in Maastricht:
Els Nieuwenhuis, T 088 506 9268 of via e-mail.
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-13.00 uur.

Jeanne van der Leij Voor alle locaties van Mondriaan in Parkstad:
Jeanne van der Leij, T 088 506 6291 of via e-mail.
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag (en soms op woensdag telefonisch bereikbaar).

Utrecht Helpdesk T 0900 - 444 8888 of via e-mail Helpdesk. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur en zaterdag van 13.00 – 16.00 uur

Lees meer